BECAUSE THE NIGHT

JAN WAYNE

Originální text

Take me now, baby, here as I am
Hold me close, and try and understand
Desire is hunger is the fire I breathe
Love is a banquet on which we feed
Come on now, try and understand
The way I feel when I need your hand
Take my hand, come under cover
They can´t hurt you now can´t hurt you now, can´t hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to love
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us
Jan Wayne´s gonna move yaaaaaaa
Have I a doubt, when I´m alone
Love is a ring on the telephone
Love is an angel, disguised as lust
Here in our bed ´til the morning comes
Come on now, try and understand
The way I feel, under your command
Take my hand, and the sun resets
They can´t hurt you now can´t hurt you now, can´t hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to love
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to love
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to love
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us

Český překlad

Vem si mě teď, miláčku, tady jsem
Pevně mě chytni, snaž se a pochop
Touha je hlad je oheň, který dýchám
Láska je banket, na kterém jíme

Tak pojď teď, snaž se a pochop
Pocit, který cítím, když mne objímáš
Vem mou ruku, pojď se ukrýt
Teď Tě nikdo nemůže zranit
Teď Tě nemůže zranit
Teď Tě nemůže zranit

Protože noc patří milencům
Protože noc patří rozkoši
Protože noc patří milencům
Protože noc patří nám

Jan Wayne se bude činit, jasně!

Mám pochybovat, když jsem sám
Láska je zvonění telefonu
Láska je anděl, přestrojený za rozkoš
Tady v naší posteli, dokud nepříjde ráno

Tak pojď teď, snaž se a pochop
Pocit, který cítím, když máš navrch
Vem mou ruku a poletíme daleko
Teď se Tě nemůžou dotknout
Teď Tě nemůže zranit
Teď Tě nemůže zranit

Protože noc patří milencům
Protože noc patří rozkoši
Protože noc patří milencům
Protože noc patří nám

Protože noc patří milencům
Protože noc patří rozkoši
Protože noc patří milencům
Protože noc patří nám

Vem si mě teď, miláčku, tady jsem
Pevně mě chytni, snaž se a pochop
Touha je hlad je oheň, který dýchám
Láska je banket, na kterém jíme

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh