Goodbay My Lover

JAMES BLUNT

Originální text

Did I disappoint you or let you down?

Should I be feeling guilty or let the judges frown?
´Cause I saw the end before we´d begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what´s mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won´t stop there,
I am here for you if you´d only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I´ve kissed your lips and held your head.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I´ve been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake,
You can´t break my spirit - it´s my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I´ve seen you cry, I´ve seen you smile.
I´ve watched you sleeping for a while.
I´d be the father of your child.
I´d spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We´ve had our doubts but now we´re fine,
And I love you, I swear that´s true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I´m asleep.
And I will bear my soul in time,
When I´m kneeling at your feet.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I´m so hollow, baby, I´m so hollow.
I´m so, I´m so, I´m so hollow.

Český překlad

Zklamal jsem Tě nebo jsem Tě zradil?

Měl bych se cítit provinile nebo se mračit na soudce?
protože jsem viděl konec dřív než začal
ano věděl jsem,že jsi zaslepena a já pochopil,že jsem vyhrál
tak jsem vzal svou věčnou pravdu
vyjmul jsem tvou duši uvnitř noci
určitě to skončí,ale uvnitř se to nezastaví
jsem tu pro tebe,jestliže jsem se měl o tebe postarat
dotkla ses mého srdce,dotkla se mé duše
změnila jsi můj život všemi góly
láska je slepá a to jsem věděl
když mé srdce bylo zaslepeno tebou
políbil jsem tvá ústa a přitom držel tvou hlavu
sdílel jsem tvé sny a sdílel jsem tvé zlo
znal jsem Tě dobře,znal jsem tvůj pach
byl jsem na tobě závislý

sbohem lásko
sbohem můj příteli
byla jsi jediná
byla jsi jediná u mě

Jsem snílek,ale když se probudím
nemůžeš zlomit mou duši-je to můj sen,vezmi
a tak postoupíš dál,vzpomeň na mě
vzpomeň na nás,jaké to bývalo
viděl jsem Tě plakat,viděl jsem tvůj smích
díval jsem se na tebe,zatím co jsi spala
byl jsem tvým otcem nebo dítětem
strávil jsem celý život s tebou
znal jsem tvé slzy a ty jsi znala mé
měli jsme své pochybnosti,ale teď je nám dobře
a já Tě miluji,přísahám,že je to pravda
nemůžu bez tebe žít

Sbohem lásko
Sbohem můj příteli
Byla jsi jediná
Byla jsi jediná u mě

Stále držím tvou ruku v mé
v mé i když spím
v čas odkryji svou duši
když klečím u tvých nohou

Sbohem lásko
Sbohem příteli
Byla jsi jediná
Byla jsi jediná u mě

Jsem tak prázdný baby,jsem tak prázdný
Jsem tak, jsem tak, jsem tak prázdný

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh