Recovery

JAMES ARTHUR

Originální text

I don’t wanna play this game no more 
I don’t wanna play it 
I don’t wanna stay round here no more 
I don’t wanna stay here 

Like rain on a Monday morning 
Like pain that just keeps on going on 

Look at all the hate they keep on showin 
I don’t wanna see that 
Look at all the stones they keep on throwin 
I don’t wanna feel that 

Like sun that will keep on burning 
And I used to be so discerning oh 

In my recovery 
I’m a soldier at war 
I have broken down walls 
I defined, I designed 
My recovery 
In the salt of the sea 
In the oceans of me 
I defined, I designed 
My recovery 

Keep soaring,  
keep song writing
Keep soaring,  
keep song writing
Fall in recovery, recovery 
Fall in recovery, fall right in

And I can hear the choirs keep on singing 
Tell me what they’re saying 
I can hear the phone, it keeps on ringing 
I don’t wanna answer 

I know that I used to listen 
And I know I’ve become dismissive 

In my recovery 
I’m a soldier at war 
I have broken down walls 
I defined, I designed 
My recovery 
In the salt of the sea 
In the oceans of me 
I defined, I designed 
My recovery 

Keep soaring,  
keep song writing
Keep soaring,  
keep song writing
Fall in Recovery, recovery 
Fall in Recovery, fall right in

Recovery… recovery… 
Recovery… recovery… 
Recovery… recovery… 
Recovery… recovery… 

In my recovery 
I’m a soldier at war 
I have broken down walls 
I defined, I designed 
My recovery 
In the salt of the sea 
In the oceans of me 
I defined, I designed 
My recovery 

Keep soaring,  
keep song writing
Keep soaring,  
keep song writing
Fall fall fall fall fall in 
My recovery

Keep soaring,  
keep song writing
Keep soaring,  
keep song writing
Fall fall fall fall fall in 

Keep soaring,  
keep song writing

Český překlad

Už dál nechci hrát tuhle hru
Nechci ji hrát
Už tady dál nechci zůstat
Nechci tady zůstat

Jako déšť při pondělním ránu
Jako bolest, která dál přetrvává

Podívej na všechnu tu nenávist, kterou neskrývají
Nechci ji vidět
Podívej na všechny ty kameny, které házejí
Nechci je cítit

Jako slunce, které bude stále svítit
A já jsem býval tak soudný, oh

Ve svém zotavení
Jsem voják ve válce
Prolomil jsem zdi
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení
V mořské soli
V mých hlubinách
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení

Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Spadni do zotavení, zotavení
Spadni do zotavení, spadni přímo do

A slyším sbory dál zpívat
Pověz mi, co zpívají
Slyším telefon stále zvonit
Nechci ho zvednout

Vím, že jsem slýchával
A vím, že jsem se stal pohrdavým

Ve svém zotavení
Jsem voják ve válce
Prolomil jsem zdi
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení
V mořské soli
V mých hlubinách
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení

Udrž dobrej pocit,
Dál piš písně
Udrž dobrej pocit,
Dál piš písně
Spadni do zotavení, zotavení
Spadni do zotavení, spadni přímo do

Zotavení... zotavení... 
Zotavení... zotavení... 
Zotavení... zotavení... 
Zotavení... zotavení... 

Ve svém zotavení
Jsem voják ve válce
Prolomil jsem zdi
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení
V mořské soli
V mých hlubinách
Vymezil jsem, navrhl jsem
Své zotavení

Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Padám, padám, padám, padám, padám do
Svého zotavení

Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Udrž dobrej pocit,
Dál piš tu píseň
Padám, padám, padám, padám, padám do
Svého zotavení

Udrž dobrej pocit,
Dál piš písně

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh