IMPOSSIBLE

JAMES ARTHUR

Originální text

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did,

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did,

And now when all is gone
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worst
Broken trust and broken hearts
I know, I know...
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know...

And now when all is gone
There is nothing to say

And if you're done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Český překlad

Vzpomínám si, že mi před lety někdo řekl,
že bych si měl dát pozor,
když přijde na lásku.
Tak jsem udělal.

Ty jsi byla silná a já nebyl.
Moje iluze, moje chyba.
Byl jsem lehkovážný a zapoměl jsem.
Udělal jsem

A teď, když je po všem.
Když není co říct.
Jsi v nenávratnu a tak snadno vítězná.
Tak běž a řekni jim to.

Řekni jim vše, co už vím.
Vykřič to ze střech.
Napiš to na oblohu.
Že vše co jsme měli je už pryč.

Řekni jim, že jsem byl šťastný,
ale teď mám srdce zlomené.
Všechny mé jizvy jsou otevřené.
Řekni jim, že vše v co jsem doufal,
bylo nemožné, nemožné
nemožné, nemožné

Rozejít se je těžké.
Uvěřit zradě je nejhorší.
Zlomená důvěra a zlomená srdce.
Já vím, já vím ...
Myslet si, že vše, co potřebuješ, už máš.
Zakládat důvěru na lásce a slovech.
Jenže prázdné sliby se obnosí.
Už vím, už vím ...

A teď, když je vše v nenávratnu.
Není už co říct.

A pokud jsi už hotová se ztrapňováním mě,
můžeš jít a sama jim všechno říct.

Řekni jim vše, co už vím.
Vykřič to ze střech.
Napiš to na oblohu.
Že vše co jsme měli je už pryč.

Řekni jim, že jsem byl šťastný,
ale teď mám srdce zlomené
a všechny mé jizvy jsou otevřené.
Řekni jim, že vše v co jsem doufal,
bylo nemožné, nemožné,
nemožné, nemožné.

Vzpomínám si, že mi před lety někdo řekl,
že bych si měl dát v lásce pozor.
Tak jsem udělal.


Řekni jim vše, co už vím.
Vykřič to ze střech.
Napiš to na oblohu.
Že vše co jsme měli je už pryč.

Řekni jim, že jsem byl šťastný,
ale teď mám srdce zlomené.
Vše v co jsem doufal,
bylo nemožné, nemožné
bylo nemožné, nemožné
bylo nemožné, nemožné
bylo nemožné, nemožné

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh