RAPTURE

IIO

Originální text

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

The night I laid my eyes on you,
Felt everything around me move
Got nervous when you looked my way
But you knew all the words to say.

Then your love slowly moved right in
All this time all my love where you been.

Me, amore don't you know
My love I want you so
Sugar you make my soul complete
Rapture tastes so sweet.

Mesmerised in every way
Keep me in a state of daze
Your kisses make my skin feel weak
Always melting in your heat.

Then I soar like a bird in the wind
Oh I glide as I'm flying through heaven.

Me, amore don't you know
my love I want you so
Sugar you make my soul complete
Rapture tastes so sweet.

Me, amore dont you know
my love I want you so
Sugar you make my soul complete
Rapture tastes so sweet

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

Me, amore don't you know
my love I want you so
Sugar you make my soul complete
Rapture tastes so sweet.

Me, amore don't you know
my love I want you so
Sugar you make my soul complete
Rapture tastes so sweet.

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

Český překlad

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

Tu noc, kdy na tobě spočinuly mé oči
Cítila jsem, že vše okolo mne pohnulo
Znervóznila jsem, když ses podíval mým směrem
Ale ty jsi věděl, jaká slova mi říct

Potom ses pomalu nastěhoval
Všechen ten čas, má láska, kde jsi byl

Má lásko, copak ty nevíš
Má lásko, chci tě tak moc
Zlatíčko, díky tobě je má duše úplná
Extáze chutná tak sladce


Každým způsobem fascinovaná
Držíš mě ve stavu omámení
Kvůli tvým polibkům cítím, jak slabá je má kůže
Vždy taju ve tvém srdci

Potom stoupám jako pták ve větru
Oh plachtím jako kdybych letěla nebem

Má lásko, copak ty nevíš
Má lásko, chci tě tak moc
Zlatíčko, díky tobě je má duše úplná
Extáze chutná tak sladce

Má lásko, copak ty nevíš
Má lásko, chci tě tak moc
Zlatíčko, díky tobě je má duše úplná
Extáze chutná tak sladce

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

Má lásko, copak ty nevíš
Má lásko, chci tě tak moc
Zlatíčko, díky tobě je má duše úplná
Extáze chutná tak sladce

Má lásko, copak ty nevíš
Má lásko, chci tě tak moc
Zlatíčko, díky tobě je má duše úplná
Extáze chutná tak sladce

La lalala lala lalala lala
La lalala lala lalala lala

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh