Girlfriend

ICONA POP

Originální text

Na na na na (4x)

All I need in this life of sin is me and my girlfriend,
down to ride till the happy end, is me and my girlfriend.

Where would you be, be without me,
we'll never find out,
what would I do, do without you,
we'll never know now.

Talking bout the lights, the dirt, the shit, that hurts
We're not gonna turn around
We're doing this for good, for worse
The gift, the curse, we're not gonna back down

All I need in this life of sin is me and my girlfriend
Down to ride till the happy end, is me and my girlfriend
All I need in this life of sin is me and my girlfriend
Down to ride till the happy end, is me and my girlfriend

I wanna feel the sun, the waves, the wind in my face
The speed, the chase, na na na
I wanna feel the sun, the waves, just wanna cross the states,
Making up as we go
That's how's gon' be, young wild and free
Not gonna slow down
Up to the max, until we crush, we're not gonna stop now

Český překlad

Na na na na (4x)

Vše co potřebuji v tomto životě hříchů jsem já a má přítelkyně
dojet ke šťastnému konci, to jsem já a má přítelkyně.

Kde bys byl beze mě
to nikdy nezjistíme,
co bych dělala bez tebe,
nikdy se nedozvíme.

Kecání o světlech, špíně, to zraňuje
Nebudeme se točit kolem
Děláme to pro dobré, pro horší
Dar, prokletí, my se nepodvolíme


Vše co potřebuji v tomto životě hříchů jsem já a má přítelkyně
dojet až ke šťastnému konci, to jsem já a má přítelkyně (2x)Chci cítit slunce, vlny, vítr ve své tváři

Rychlost, honička, na na na
Chci cítit slunce, vlny, jednoduše napříč všemi státy
Plánovat a tvořit až za pochodu
Tak to bude, mladí, divocí a volní
Nebudeme zpomalovat
na maximum, dokud neztrozkotáme, nebudeme zastavovat

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh