CASTLES IN THE SKY

IAN VAN DAHL

Originální text

Do you ever question your life?
Do you ever wonder why?
Do you ever see in your dreams..
all the castles in the sky.

Oh, tell me why...
do we build castles in the sky.
Oh, tell me why...
all the castles way up high.
Please tell me why
do we build castles in the sky.
Oh, tell me why...
all the castles way up high.

Český překlad

Ptáš se vůbec svého života?
Zajímáš se vůbec proč?

 Vidíš vůbec ve svých snech...
všechny ty zámky na obloze?

Oh, řekni mi proč...
stavíme zámky na obloze.
Oh, řekni mi proč...
všechny ty zámky směřují k výšinám.
Prosím řekni mi proč
stavíme zámky na obloze.
Oh, řekni mi proč...
všechny ty zámky směřují k výšinám.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh