Wonderful Life

HURTS

383ebf34914d32cfefdcaf247db6c598.jpg

Originální text

On a bridge across the Severn on a saturday night
Susie meets the man of her dreams
He says that he got in trouble and if she doesn't mind
He doesn't want the company
But there's something in the air
They share a look in silence and everything is understood
Susie grabs her man and puts a grip on his hand As the rain puts a tear in his eye

She says:
"Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life!"
Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life

Driving through the city to the temple station
Cries into the leather seat
And Susie knows the baby was a family man
But the world has got him down on his knees

So she throws him at the wall and kisses burn like fire
And suddenly he starts to believe
He takes her in his arms and he doesn't know why
But he thinks that he begins to see

She says:
"Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life!"
Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life

Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life
Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life

She says:
"Don't let go
Never give up!"
Don't let go
Never give up - it's such a wonderful life

Wonderful life
Wonderful life
Wonderful
Wonderful
Wonderful life
Wonderful life
Wonderful life
Wonderful
Wonderful
Wonderful life

Don't let go
Don't let go

Český překlad

Nádherný život
Na mostě přes Severn v sobotu
Susie potkává muže svých snů
Řekl, že se dostal do potíží, a pokud jí to nevadí
Tak nechce společnost
Ale sem je cosi ve vzduchu
Hledí do ticha a vše je jasné
Susie chytila svého muže, a svírala mu ruku
Když mu déšť nalil slzy do očí

Řekla:
"Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život!"
Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život

Cesta přes město na nádraží
Pláče do kožené sedačky
A Susie ví, její drahý byl rodinný muž
Ale svět ho dostal na kolena

A tak ho vrhla na zeď a polibky hoří jako oheň,A najednou začal věřit
Vzal ji do náruče a nevěděl proč
Ale zdá se, že začal chápat

Řekla:
"Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život!"
Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život

Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život.
Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život.

Nechoď
Nevzdávej se!
Nechoď
Nevzdávej se - Je to tak nádherný život

Nádherný život
Nádherný život
Nádherný
Nádherný
Nádherný život
Nádherný život
Nádherný život
Nádherný
Nádherný
Nádherný život

Nechoď
Nechoď

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh