IMPOSSIBLE

HELENA ZE?OVÁ

b440920fbd4cad865536446de4674867.jpg

Originální text

Twenty four hours to go
You sent me flowers I know
This is the start of something very special
You´ve got me feeling this good
I wouldn´t stop if I could
You´are pushing limits, but it feels of natural
Should I play?
Hard to hold
Should I stay?
Should I go?
Give up all self control?

This isn´t mission impossible
It´s just so logical
This love´s unstoppable
Now there´s no end inside
´cause what you´ve got is untakeable
It´s unmistakeable
This love´s unstoppable
Rock me all through the night

My body shivers to your touch
I´m gonna help you keep it up
We´re moving slowly but my heart is racing
I can´t believe
I can´t resist
All that I crave is in your kiss
All I believe is everything you´re saying
Should I play?
Hard to get
Should I stay or regret?
All I feel you can´t forget

This isn´t mission impossible
It´s just so logical
This love´s unstoppable
Now there´s no end inside
´cause what you´ve got is untakeable
It´s unmistakeable
This love´s unstoppable
Rock me all through the night

We´re untakeable baby

This isn´t mission impossible
It´s just so logical
This love´s unstoppable
Now there´s no end inside
´cause what you´ve got is untakeable
It´s unmistakeable
This love´s unstoppable
Rock me all through the night

This isn´t mission impossible
It´s just so logical
This love´s unstoppable
Now there´s no end inside
´cause what you´ve got is untakeable
It´s unmistakeable
This love´s unstoppable
Rock me all through the night

Český překlad

Dvacet čtyři hodin jít
Poslal jsi mi květiny
Vím, že to je začátek něčeho velmi zvláštního
Díky tobě se cítím dobře
Kdybych mohla, nikdy bych nepřestala
Spěcháš na mě, ale to je přirozené
Mám hrát?
Je těžké to vydržet
Mám vydržet?
Mám jít?
Mám všemu nechat volný průběh?

Není to nemožný úkol
Je to přece tak logické
Tato láska je nezastavitelná
Uvnitř není žádný konec
Protože to, co máš, nelze vzít
Je to zřejmé
Tato láska je nezastavitelná
Měj mě celou noc

Mé tělo se chvěje tvými dotyky
Podpořím tvou vášeň
Pohybujeme se pomalu, ale mé srdce závodí
Nemohu tomu uvěřit
Nemůžu se tomu ubránit
Vše, po čem dychtím, je ve tvých polibcích
Věřím ve vše, co říkáš
Mám hrát?
Je těžké to vydržet
Mám zůstat nebo litovat?
Nemůžeš zapomenout na vše, co cítím

Není to nemožný úkol
Je to přece tak logické
Tato láska je nezastavitelná
Uvnitř není žádný konec
Protože to, co máš, nelze vzít
Je to zřejmé
Tato láska je nezastavitelná
Měj mě celou noc
Nikdo na nás nemůže pochopit, miláčku

Není to nemožný úkol
Je to přece tak logické
Tato láska je nezastavitelná
Uvnitř není žádný konec
Protože to, co máš, nelze vzít
Je to zřejmé
Tato láska je nezastavitelná
Měj mě celou noc

Není to nemožný úkol
Je to přece tak logické
Tato láska je nezastavitelná
Uvnitř není žádný konec
Protože to, co máš, nelze vzít
Je to zřejmé
Tato láska je nezastavitelná
Měj mě celou noc

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh