GOD IS A GIRL

GROOVE COVERAGE

Originální text

Remembering me, discover and see,
All over the world, she's known as a girl,
To those who are free, their minds shall be keep,
Forgotten as the past, 'cause history will last.

God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, she's only a girl,
Do you believe it, can you receive it?

She wants to shine, forever in time,
She is so driven, she's always mine,
Clearly and free, she wants you to be,
A part of the future, a girl like me,
There is a sky, eluminating us,
Someone is out there, that we truly trust,
There is a rainbow, for you and me,
A beautiful sunrise, eternally.

God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, she's only a girl,
Do you believe it, can you receive it?

Český překlad

Zatímco budeš myslet na mne, objevuj a dívej se,
Po celém světě ji znají jako dívku
Pro ty, kteří jsou svobodní, bude klíčem jejich mysl
Zapomenuto stejně jako minulost, protože historie odolá.

Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout.

Chce zářit, navždy v čase
Je tak motivovaná, je vždy moje
Jasně a svobodně, chce abyste byli,
Součástí budoucnosti, dívka jako já
Je zde obloha, která nás osvětluje,
Na ní je někdo, komu doopravdy věříme,
Je tam také duha, pro mne a pro tebe
Krásný východ slunce, navždy.

Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, ať jsi kdekoli,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout,
Bůh je dívka, jenom dívka,
Věříš tomu, dokážeš to přijmout.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh