Know Your Enemy

GREEN DAY

Originální text

Do you know your enemy?

Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Violence is an energy
Against the enemy
Violence is an energy

Bringing on the fury
The choir infantry
Revolt against the honor to obey

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control

Silence is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

The insurgency will rise
When the bloods been sacrificed
Dont be blinded by the lies
In your eyes

Violence is an energy
From here to eternity
Violence is an energy
Silence is the enemy
So gimme gimme revolution

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control

Silence is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul

Český překlad

Znáš svého nepřítele?

Jo, musíš znát svého nepřítele

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele

Násilí je síla
proti nepřátelům
Násilí je síla

Výchováván v zuřivosti
chorál pěchoty
vzpoura proti ceně za poslušnost

Převrhni portrét
Obrovská většina
Upálí mistra ovládání

Ticho je nepřítel
proti tvé naléhavosti
tak vzchop démony své duše

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele


Vzpoura poroste
Aź bude obětována krev
Nebuď zaslepený těmi lži
v tvých očích

Násilí je síla
Od teď až na věčnost
Násilí je síla
Ticho je nepřítel
Tak udělej udělej revoluci

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele

Znáš toho nepřítele?
Znáš svého nepřítele?
Jo, musíš znát nepřítele

Převrhni portrét
Obrovská většina
Upálí mistra ovládání

Ticho je nepřítel
proti tvé naléhavosti
tak vzchop démony své duše

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh