AMERICAN IDIOT

GREEN DAY

Originální text

Don't wanna be an American idiot.
Don't want a nation under the new media.
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mind fuck America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Where Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Well that's enough to argue.

Well maybe I'm the fagot America.
I'm not a part of a redneck agenda.
Now everybody do the propaganda.
And sing along in the age of paranoia.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Well then that's enough to argue.

Don't wanna be an American idiot.
One nation controlled by the media.
Information nation of hysteria.
It's going out to idiot America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Well that's enough to argue.

Český překlad

Nechtějte se stát americkými idioty.
Nechtějte národ v zajetí nové mánie.
A slyšíš hlas hysterie?
Povýšené myšlení zmrdává Ameriku.

Vítejte v novém druhu napětí
Všichni proti odcizení
Všechno není myšleno, že bude v pořádku.
Televizní sny o zítřku.
Nejsme jediní, kdo by chtěl být následován.
Ale dalo by se o tom diskutovat.

Dobře, možná jsem součástí Ameriky.
Nejsem součástí drzé agendy.
Teď všechno zvládne propaganda.
A zpěv v paranoidním věku.

Vítejte v novém druhu napětí
Všichni proti odcizení
Všechno není myšleno, že bude v pořádku.
Televizní sny o zítřku.
Nejsme jediní, kdo by chtěl být následován.
Ale dalo by se o tom diskutovat.

Nechtějte se stát americkými idioty.
Jeden národ ovládaný médii.
Informační věk hysterie.
Svědčí to o idiotské Americe.

Vítejte v novém druhu napětí
Všichni proti odcizení
Všechno není myšleno, že bude v pořádku.
Televizní sny o zítřku.
Nejsme jediní, kdo by chtěl být následován.
Ale dalo by se o tom diskutovat.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh