21st Century Breakdown

GREEN DAY

Originální text

Born into Nixon, I was raised in hell
A welfare child where the teamsters dwelled
The last one born and the first one to run
My town was blind from the refinery sun

My generation is zero
I never made it as a working class hero

21st century breakdown
I once was lost but never was found.
I think I'm losing what's left of my mind
To the 20th century deadline

I was made of poison and blood
Condemnation is what I understood
Video games of the tower's fall
Homeland security could kill us all

My generation is zero
I never made it as a working class hero

21st century breakdown
I once was lost but never was found.
I think I'm losing what's left of my mind
To the 20th century deadline

We are the cries of the class of thirteen
Born in the era of humility
We are the desperate and in the decline
Raised by the bastards of 1969

My name is 'no-one', the long lost son
Born on the 4th of July
Raised in the era of heroes and cons
That left me for dead or alive

I am a nation
a worker of pride
My debt to the status quo
The scars on my hands and a means to an end
It's all that I have to show

I swallowed my pride
and I chocked on my Faith
I've given my heart and my soul
Ive broken my fingers
And lied though my teeth
The pillar of damage control

I've been to the edge
And I've thrown the bouquet
Of flowers left over the grave
I sat in the waiting room
Wasting my time
And waiting for judgment day

praise liberty
the freedom to obey
Is the song that strangles me
Well don't cross the line

oooh dream, America dream
I can't even sleep
From the light's early dawn

oooh scream, America scream
Believe what you see
From heroes and cons?!

Český překlad

Zhroucení 21. století

Narozen v Nixonu, vychován v pekle
sociální dítě, kde obývali kočí
poslední narozen, první k útěku
mé město bylo zastíněno rafinérií slunce

Má generace je nulová
nikdy jsem to neudělal jako hrdina dělnické třídy

Zhroucení 21. století
jednou jsem byl ztracen, ale nikdy nenalezen
myslím, že ztrácím, co zanechala má mysl
ke konci 20. století

Byl jsem stvořen jedem a krví
odsouzení je to, čemu já rozuměl
videohry směřují k pádu
Homeland Security by nás mohla všechny zabít

Má generace je nulová
nikdy jsem to neudělal jako hrdina dělnické třídy

Zhroucení 21. století
jednou jsem byl ztracen, ale nikdy nenalezen
myslím, že ztrácím, co zanechala má mysl
ke konci 20. století

Jsme třída třináctiletých
narozeni v době pokory
jsme zoufalství v úpadku
vychováni bastardem v roce 1969

Mé jméno je nikdo
dlouho ztracený syn
narozen 4.července

Vychován v době hrdinů a podvodů
která mě nechala zemřit či přežít

Jsem národ
pracovník pýchy
dlužník přítomnosti

Jizva na mé ruce
a majetek nakonec
je vše, co musím ukázat

Polykal jsem mou pýchu
a dusil mou důvěru
dal jsem mé srdce a duši
zlomil jsem si prsty
a lhal skrz mé zuby
pilíř ztracené kontroly

Jsem na hraně
a zahodil jsem kytici
květiny odložil na hrob
seděl jsem v čekárně
plýtval mým časem
a čekal na den rozsudku

Vychvaluji volnost
Svoboda poslušnosti
je píseň, která mě dusí
nepřekrač hranici

Sen, americký sen
nemohu dokonce spát
ze světel brzkého svítání
Výkřik, americký výkřik
Důvěřuješ tomu, co vidíš u hrdinů a podvodů?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh