21 Guns

GREEN DAY

Originální text

Do you know what's worth fighting for?
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?

Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins

One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I

When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul

Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last
You're in ruins

One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I

Did you try to live on your own
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire
Like a liar looking for forgiveness from a stone?

When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins

One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky

One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I

Český překlad

Víš, pro co má smysl bojovat?
Když za to nestojí umřít?
Bere ti to dech
A cítíš, že se dusíš?

Vyváží tvá bolest pýchu?
A hledáš, kam se ukrýt?
Zlomil ti někdo srdce?
Jsi v troskách

Jeden, 21 výstřelů
Složte zbraně, vzdejte boj
Jeden, 21 výstřelů
Vyhoďte zbraně do nebe, ty a já
Když dojdeš na konec cesty
A ztratíš poslední zbytky sebekontroly
A tvé myšlenky si vyberou svou daň
Když tvůj rozum pokoří ducha tvé duše

Tvá víra kráčí po rozbitých střepech
A kocovina nemizí
Nic netrvá navěky
Jsi v troskách

Jeden, 21 výstřelů
Složte zbraně, vzdejte boj
Jeden, 21 výstřelů
Vyhoďte zbraně do nebe, ty a já

Zkoušel jsi žít někdy sám?
Když sis spálil vlastní dům a domov?
Stál jsi příliš blízko ohni?
Jako lhář hledající odpuštění u kusu kamene?

Když nadejde čas žít dál a nechat zemřít
A už ti nezbyl další pokus
Něco ve tvém srdci umírá
Jsi v troskách

Jeden, 21 výstřelů
Složte zbraně, vzdejte boj
Jeden, 21 výstřelů
Vyhoďte zbraně do nebe, ty a já
(2x repetice)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh