I JUST WANNA LIVE

GOOD CHARLOTE

44c9085c3160de0b933b86ec604570ba.jpg

Originální text

I need an alarm system in my house
So I know when people are creeping about
These people are freaking me out (these days)
It's getting hectic everywhere that I go
They wont leave me alone
There's things they all wanna know

I'm paranoid of all the people I meet
Why are they talking to me?
And why can't anyone see?

I just wanna live
Don't really care about the things that they say
Don't really care about what happens to me
I just wanna live ("just wanna live, just wanna live, just wanna live x2")

I rock a law suit when I'm going to court
A white suit when I'm getting divorced
A black suit at the funeral home
And my birthday suit when I'm home alone
Talking on the phone got an interview
With the Rolling Stone they're saying
"Now you're rich and now you're famous fake ass girls all know your name
And Lifestyles of the Rich and Famous your first hit aren’t you ashamed"
Of the life, of the life, of the life we’re living

I just wanna live
Don't really care about the things that they say
Don't really care about what happens to me
I just wanna live

Stop your messing around boy
Better think of your future
Better make some good plans boy
Said every one of my teachers
Look out better play it safe you'll never know what hard times will come your way
We say where we're coming from
We've already seen the worst that life can bring

Now we get expect it everywhere that we go
All the things that they say
Yeah we already know

I just wanna live
Don't really care about the things that they say
Don't really care about what happens to me
I just wanna live("just wanna live, just wanna live, just wanna live")
I just wanna live("just wanna live, just wanna live, just wanna live")
I just wanna live("just wanna live, just wanna live, just wanna live")
I just wanna live("just wanna live, just wanna live, just wanna live")
I just wanna live

Český překlad

Chci jen žít

Potřebuji alarm na mém domě
Vím, že se lidé plíží okolo
Tito lidé mě dělají šíleného ( tyto dny)
Je to hektické, všude, kde jdu
Nenechají mě být
Jsou zde věci, co chtějí vědět
Jsem paranoidní na lidi, co potkám
Proč na mě mluví?
A proč nikdo nevidí?

Chci jen žít
Je mi jedno, co říkají
Je mi jedno, co se děje.
Chci jen žít!

Oblékám si právní věci, když jdu k soudu
Bílé věci, když se jdu vdávat
Černé věci, když jdu na pohřeb
A narozeninové věci, když jsem doma sám
Mluvím do telefonu, mám rozhovor
S Rolling Stones, říkají:
,, Teď seš bohatej a slavnej
Falešný zadky holek, co věděj tvý jméno
A životní styly bohatých a slavných tě nesrazí
Nestyď se!"
Celý život, celý život, celý život, co žiju

Chci jen žít
Je mi jedno, co říkají
Je mi jedno, co se děje.
Chci jen žít!

Přestaň se pachtit, chlapče
Radši mysli na budoucnost
Radši si udělej nějaké dobré plány
Říkala každá má učitelka
Radši si dávej pozor
Hraj si bezpečně
Nikdy nevíš, jaké těžší časy přijdou
Říkáme, odkud přicházíme
Zatím jsme viděli nejhorší věci, co život přinese

Očekáváme to všude, kde jdeme
Všechny věci, co říkají
Yeah, my už dávno víme

Chci jen žít
Je mi jedno, co říkají
Je mi jedno, co se děje.
Chci jen žít! (chci jen žít etc.)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh