Crazy

GNARLS BARKLEY

d5275856e95099cc62ac66a82e125541.jpg

Originální text

I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
There was something so pleasant about that face.
Even your emotions have an echo
in so much space

And when you're out there
Without care,
Yeah, I was out of touch
But it wasn't because I didn't know enough
I just knew too much

Does that make me crazy
Does that make me crazy
Does that make me crazy
Probably

And I hope that you are having the time of your life
But think twice
That's my only advice

Come on now, who do you, who do you, who do you, who do you think you are
Ha ha ha bless your soul
You really think you're in control

Well, I think you're crazy
I think you're crazy
I think you're crazy
Just like me

My heroes had the heart to lose their lives out on a limb
And all I remember Is thinking, I want to be like them

Ever since I was little, ever since I was little oh it looked like fun
And it's no coincidence I've come
And I can die when I'm done

But maybe I'm crazy
Maybe you're crazy
Maybe we're crazy
Probably

Český překlad

Vzpomínám si když, vzpomínám si, vzpomínám si když jsem ztratil rozum
V tom výrazu tváře bylo něco příjemného.
Dokonce tvoje emoce se ozývají
na tak velkém prostoru.

A když jsi tam venku
bez starostí
jo, byl jsem nedotčený
ale to nebylo protože bych nevěděl dost
já právě že věděl příliš mnoho

Mám se z toho zbláznit
Mám se zbláznit
Mám se zbláznit
Možná

A doufám, že se máš tak dobře jak ještě nikdy předtím.
Ale promysli si to raději dvakrát
To je moje jediná rada

Teď popojedem, kdo myslíš, kdo myslíš,
kdo myslíš, kdo myslíš že jsi
Ha ha ha požehnej svý duši
ty si opravdu myslíš že se ovládáš

No, myslím že si potřeštěná
Myslím že si potřeštěná
Myslím že si potřeštěná
Zrovna jako já

Moji hrdinové byli ochotni dostat se do velice ošemetné situace
A všechno, co si pamatuji, je úvaha, že bych chtěl být jako oni.

Od té doby co jsem byl malý, o té doby co jsem byl malý oh zdálo se to jako legrace
A to není shoda okolností že jsem přišel
A můžu zemřít až to bude vše za mnou.

Ale možná jsem potřeštěný
Možná jsi potřeštěná
Možná jsme potřeštěný
Pravděpodobně

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh