TAKE YOUR CHANCE

FUN FACTORY

Originální text

Take your chance
Bring your life up to the top
And you never ever stop
And you try to do it right
You better take your chance
And luck will always be around
Keep your feet down on the ground
And you will never be alone

Come on come on take your chance
Your life is very hard
No time for romance
You know that life is hard
But you know that you'll make it
There is only one chance in life
And you better take it
You got some hard time
You got some bad time
You got some ruff time and you got some sad times
Listen to the word from the man smooth t.
We all get bizzy with da fun factory
Once you're the winner
But then you lose the game
Don't try to hide your sadness
'Cause we all feel the same
Praying to god and I hope he's going to save me
'Cause when he's around
I feel a special kind of safety
Take it take it just don't fake it
Put me in the spot and i won't fake it
Take your chance
Common take your chance

Ringidingiding ringidingidingdong
Me feel so sad ya'll
Me feel so sad ya'll
Can't control the beat of my heart ya'll
Me felt so sad when i left my family
Broken heart sad eyes low mentality
You better watch me
You better watch me
When i come to you
Nobody can stop me
Listen to the words from the man Smooth T
We all get busy with da Fun Factory

Take a look over troubled waters
Think about today what's up for tomorrow
What you really want is a chance to be free
How you're livin' what's about 'g'
Take a look in a looking glass
In a life class
Just watch me blass
That microphone is right straight to your heart

Český překlad

Ber každou šanci
Abys svůj život povznesl výš
A nikdy nepřestaň
A zkus to dělat dobře
Měl bys vzít každou šanci
A štěstí tě vždy obklopí
Jen nech své nohy na zemi
A nikdy nebudeš sám

No tak no tak vem svou šanci
Máš drsný život
Nemáš čas na romanci
Víš že život je krutý
Ale víš, že to zvládneš
Je jen jedna šance v životě
A ty bys ji měl vzít
Máš horčí čas
Máš těžký čas
Máš drsný čas a máš taky někdy smutný čas
Poslouchej ta slova od Smoothe T.
Všichni jsme busy s Fun Factory
Jednou budeš vítěz
Ale pak prohraješ tu hru
Nezkoušej schovat smutek
Protože my ho všichni cítíme

Modlíc se k bohu doufám že mě zachrání
Protože on je všude kolem
Cítím speciální typ bezpečí
Vem ji vem ji jen to nehraj
Vem svou šanci
No tak vem svou šanci

Ringidingiding ringidingidong
Cítím se tak smutně
Cítím se tak smutně
Nemohu kontrolovat tlukot svého srdce
Cítil jsem se tak smutně když jsem opustil rodinu
Zlomené srdce, smutné oči, špatná psychika
Raději mě sleduj
Raději mě sleduj
Když k tobě příjdu
Nikdo mě nezastaví
Poslouchej ta slova od Smoothe T.
Všichni jsme busy s Fun Factory

Koukni se přes všechny problémy
Mysli na dnešek a co příjde zítra
To co opravdu chceš je šance být volný
Jak žiješ, co je s G
Koukni se skrze sklo
V životní třídě
Koukej na mě jak bouchám
Ten mikrofon má pravdu a míří k tvému srdci

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh