WHERED YOU GO

FORT MINOR

Originální text

Where'd you go?
I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone.

She said "Some days I feel like shit,
Some days I wanna quit, and just be normal for a bit,"
I don't understand why you have to always be gone,
I get along but the trips always feel so long,
And, I find myself tryna stay by the phone,
'Cause your voice always helps me when I feel so alone,
But I feel like an idiot, workin' my day around the call,
But when I pick up I don't have much to say,
So, I want you to know it's a little fucked up,
That I'm stuck here waitin', at times debatin',
Tellin' you that I've had it with you and your career,
Me and the rest of the family here singing "Where'd you go?"

I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone.
Where'd you go?
I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone,
Please come back home...

You know the place where you used to live,
Used to barbeque up burgers and ribs,
Used to have a little party every Hallowe'en with candy by the pile,
But now, you only stop by every once in a while,
Shit, I find myself just fillin' my time,
Anything to keep the thought of you from my mind,
I'm doin' fine, I plan to keep it that way,
You can call me if you find you have somethin' to say,
And I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up,
That I'm stuck here waitin', at times debatin',
Tellin' you that I've had it with you and your career,
Me and the rest of the family here singing "Where'd you go?"

I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone.
Where'd you go?
I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone,
Please come back home...

I want you to know it's a little fucked up,
That I'm stuck here waitin', no longer debatin',
Tired of sittin' and hatin' and makin' these excuses,
For while you're not around, and feeling so useless,
It seems one thing has been true all along,
You don't really know what you got 'til it's gone,
I guess I've had it with you and your career,
When you come back I won't be here and you'll can sing it...

Where'd you go?
I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone.
Where'd you go?
I miss you so,
Seems like it's been forever,
That you've been gone,
Please come back home...
Please come back home...
Please come back home...
Please come back home...
Please come back home...

Český překlad

Kam bys šel?
Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.

Řekla "Několik dní se cítím strašně,
Několik dní se vyrovnat a být jenom trochu normální,"
Nerozumím proč musíš pokaždé odejít,
Postupuji, leč cesty se stále zdají tak dlouhé,
Jestliže, najdu sama sebe odložím telefonování,
Tón Tvého hlasu mi vždycky pomohl, když se cítím tak sama,
Jenže se cítím jako blbec, sem tam to vyvolává běh mého dne,
Zato až se seberu nemám moc co říct,
Tak, chci abys věděl že je to trochu zbodaný,
Že s tím nemohu hnout no tak vyčkávám, v době diskutování,
Říkat Ti, že jsem vyřízená s Tebou a s Tvým povoláním,
Já a zbytek rodiny tady zpíváme "Kam bys šel?"

Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.
Kam bys šel?
Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo na vždy,
Když jsi odešel.
Prosím pojď zpátky domů...

Znáš místo kde jsme měli ve zvyku žít,
Byli jsem zvyklí rožnit karbanátky a žebírka,
Byli jsem zvyklí mít malý večírek každý Halloween s hromadou cukroví,
Jenže teď, se jenom jednou za čas zastavíš,
Kecy, najdu si sama naplň času,
Všechno střeží myšlenka z mojí duše na Tebe,
Dělám dobře, hodlám to udělat tak,
Můžeš mi zavolat jestliže najdeš něco co mi máš říct,
Řeknu Ti, chci abys věděl, že je to trochu zbodaný,
Že s tím nemohu hnout no tak vyčkávám, v době diskutování,
Říkat Ti, že jsem vyřízená s Tebou a s Tvým povoláním,
Já a zbytek rodiny tady zpíváme " Kam bys šel?"

Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.
Kam bys šel?
Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.
Prosím pojď zpátky domů...

Chci abys věděl, že je to trochu zbodaný,
Že s tím nemohu hnout no tak vyčkávám, žádné delší diskutování,
Unuděné sedění,nenávist a sestavování těchto omluv,
Protože, zatímco nejsi na blízku, zbytečný pocit,
Zdá se,že jedna věc byla po celu dobu pravdivá,
Opravdu nevíš co získáš dokud to neodejde,
Myslím si, že jsem vyřízená s Tebou a s Tvým povoláním,
Až se vrátíš zpět, nebudu tady a Ty budeš moci zpívat...

Kam bys šel?
Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.
Kam bys šel?
Tak Tě postrádám,
Zdá se jako by to bylo navždy,
Když jsi odešel.
Prosím pojď zpátky domů...
Prosím pojď zpátky domů…
Prosím pojď zpátky domů…
Prosím pojď zpátky domů…
Prosím pojď zpátky domů…

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh