SUGAR

FLO RIDA

Originální text

Da double dee double di (x7)
My lips like sugar (x2)
This candy got you sprung (x2)
So call me your sugar (x2)
You love you some (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di (x3)
I'm sweet like
Da double dee double di (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di
Sugar


Hey, I've got a mouth full of cavities.
Sweet tooth, full of mama, like sugar to me.
So my love with the lips, put a bug in the ear tone.
Shawty gotta kiss, it's an emergency.
Spit sprung for the taste, addicted to her gloss.
Won't smile this way, baby I rub it off.
Put my tongue in your face
A little mistletoe, sippin’ Grand Marnier.
I’m a fan all day.
Do me that favor, cuz I like your flavor.
My manage behavior; I’m into your major.
Sweeter so flavor, that’s good for this player.
My hood, now and later, throw back like a pager.
Pretty much, you’re givin’ me a sugar rush.
Lil mama, give me high blood pressure when you blush.
Lips feel soft as a feather when we touch, Shawty that’s what’s up.


My lips like sugar (x2)
This candy got you sprung (x2)
So call me your sugar (x2)
You love you some (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di (x3)
I'm sweet like
Da double dee double di (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di
Sugar


Hey, Sh Shawty would you mind, cuz I want me some.
Now and later, I don’t wanna have to wait, you the one.
Yep! Yep! Your vision. So, so delicious.
Can’t help my interest, candy addiction.
Wanna peace, to a piece gotta get a piece.
I don’t know a piece, Give me all your sweets.
Bottom and top lip, bout to have a sugar feast.
Level with our trip, I’m a lip bitin’ beast.
Man for them things, all 42 teeth.
Squeeze the sugar cane on your mouth, must beat.
Ain’t your mama slirp, stickin’, usin’ my tree.
Like taffy but classy, get at me.
I’m flyly Let you know I wanna kiss.
But your lips, they’ll do me fine.
Now baby don’t trip with the juicy kind.
Get, get on the grip, Girl you ain’t lyin’.


My lips like sugar (x2)
This candy got you sprung (x2)
So call me your sugar (x2)
You love you some (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di (x7)
Sugar


You like my sugar, my sugar.
You so sweet, so sweet.
Like my candy, my candy
You so sweet, so sweet.
I got a good appetite with you on me, on me.
I’ll wrap you out of them clothes.
You my treat, my treat.
Girl you my sugar, I call you Candy
And tonight I’m gonna get me some, get me some.
Girl you my sugar, I call you Candy
And tonight I’m gonna get me some, get me some sugar.


My lips like sugar (x2)
This candy got you sprung (x2)
So call me your sugar (x2)
You love you some (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di (x3)
I'm sweet like
Da double dee double di (x2)
I'm sweet like
Da double dee double di (2krát)
Sugar

Český překlad

dvojtý d dvojtý d (x7)
Moje rty, jako je cukr (x2)
Ta sladkost tě vzpruží (x2)
Tak mě nazývej tvým cukrem (2x)
Miluješ to také (2x)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x3)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x2)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d
Cukr

Hej, já mám ústa plná dutin.
Sladký zub, plná mama, stejně jako cukr pro mě.
Takže moje láska s rty, chyba ve zvuku.
Shawty musím políbit, je to naléhavé.
Vyplivni vzpružené pro chuť, závislé na jejím lesku.
Nebude úsměv takový, bejby,já ho setřu
Dej mi jazyk na tvář
A trochu jmelí, (sippin 'Grand Marnier.)
Jsem fanoušek po celý den.
Udělej mi tu laskavost, protože Mám rád tvou varianta.
Řízení mého chování; stávám se pro tebe významným
Sladší varianta-to je dobré pro tohoto hráče.
Moje kapuce, dnes a později hodit zpět jako pager.
Tak krásná, dáváš mi cukrový spěch.
Lil Mama, zvyšuješ mi krevní tlak, když se stydíš.
Rty jsou měkké jako pírko, když se dotknou, Shawty to je to,co se děje.

dvojtý d dvojtý d (x7)
Moje rty, jako je cukr (x2)
Ta sladkost tě vzpruží (x2)
Tak mě nazývej tvým cukrem (2x)
Miluješ to také (2x)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x3)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x2)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d
Cukr

Hey, Sh Shawty co si myslíš, protože tě chci.
Teď a později, nechci čekat, jsi jednička.
Jo! Jo! Tvoje vize. Tak, tak skvělá.
Nemůže pomoci od mého zájmu, sladké závislosti.
Chceš mír, dostaneš ho kus za kus.
Neznám kus, Dej mi všechny své sladkosti.
Dolní a horní ret, z obou budu mít cukrovou hostinu.
Strop naší cesty, jsem ret-příšera.
Muž pro tamty věci, všech 42 zubů.
Stlačte cukrové třtiny na vašich úst, musí prasknout
Není tvoje máma (slirp), lepící se, používající můj strom.
Podobně jako karamela ale prima, dostanete se na mě.
I'm létající abyste, chci se líbat.
Ale tvoje rty mi dělají dobře.
Nyní baby nejezděme s šťavnatým druhem.
Dostat, dostat na rukojeť, holka,neležíte.

Moje rty, jako je cukr (x2)
Ta sladkost tě vzpruží (x2)
Tak mě nazývej tvým cukrem (2x)
Miluješ to také (2x)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x3)
Cukr

Líbí se ti můj cukr, můj cukru.
Ty jsi tak sladká, tak sladká.
Stejně jako moje sladkost, má sladkosti
Ty jsi tak sladká, tak sladká.
Mám dobrou chuť s tebou na mě, na mě.
Sundám z tebe ty šaty.
Ty má léčba má léčba.
Holka jsi můj cukr, zavolám ti,candy
A dneska jsem chtěl získat to, to
Holka jsi můj cukr, zavolám ti, candy
A dneska jsem chtěl získat nějaký, nějaký cukr.

dvojtý d dvojtý d (x7)
Moje rty, jako je cukr (x2)
Ta sladkost tě vzpruží (x2)
Tak mě nazývej tvým cukrem (2x)
Miluješ to také (2x)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x3)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d (x2)
Jsem jako sladké
dvojtý d dvojtý d
Cukr

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh