INSOMNIA

FAITHLESS

Originální text

Deep in the bosom of the gentle night
Is when I search for the light
Pick up my pen and start to write
I struggle, fight dark forces
In the clear moon light
Without fear... insomnia
I can't get no sleep

I used to worry, thought I was goin' mad in a hurry
Gettin' stress, makin' excess mess in darkness
No electricity, something's all over me, greasy
Insomnia please release me and let me dream of
Makin' mad love to my girl on the heath
Tearin' off tights with my teeth
But there's no release, no peace
I toss and turn without cease
Like a curse, open my eyes and rise like yeast
At least a couple of weeks
Since I last slept, kept takin' sleepers
But now I keep myself pepped
Deeper still, that night I write by candle light
I find insight, fundamental movement, uh
So when it's back this insomniac take an original tack
Keep the beast in my nature under ceaseless attack
I gets no sleep
I can't get no sleep

I can't get no sleep
I can't get no sleep
I need to sleep, although I get no sleep
I need to sleep, although I get no sleep

Český překlad

Hluboko v lůně něžné noci
To je kdy hledám světlo
Vezmu do ruky pero a začnu psát
Razím si cestu, bojuji proti temným silám
V jasném světle měsíce
Beze strachu … insomnie
Nevyspím se

Dřív jsem míval strach, myslel jsem, že rychle šílím
Stresoval jsem se, dělal příliš velký nepořádek v temnotě
Není elektřina, něco se po mně plazí, něco mastného
Insomnie, prosím nech mne být a nech mě snít
Divoce jsem se miloval s mou přítelkyní na vřesovišti
Zuby jsem jí strhával punčocháče
Ale není osvobození, není míru
Převaluji se a otáčím bez přestání
Jako prokletí, otevřu oči a nakynu jako droždí
Alespoň několik týdnů
Od toho, co jsem naposled spal, jsem bral prášky na spaní
Ale nyní jsem se udržoval probuzený
Ještě hlouběji, tu noc jsem psal u světla svíce
Našel jsem vhled, elementární posuv, uh
Takže až se tento insomniak vrátí, udělej originální obrat
Drž tu příšeru v mém naturelu pod neustávajícím útokem
Nevyspím se
Nemohu se vyspat

Nemohu se vyspat
Nemohu se vyspat
Potřebuju spát, i když se nemohu vyspat
Potřebuju spát, i když se nemohu vyspat

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh