Everybody's Fool

EVANESCENCE

1f75b8d43d1105695c10788fea157b52.jpg

Originální text

Perfect by nature
Icons of self indulgence
Just what we all need
More lies about a world that

Never was and never will be
Have you no shame, don't you see me?
You know you've got everybody fooled

Look here she comes now
Bow down and stare in wonder
Oh how we love you
No flaws when you're pretending
But now i know she

Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled

Without the mask where will you hide
Can't find yourself lost in your lie

I know the truth now
I know who you are
And i don't love you anymore

It never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled

It never was and never will be
You're not real and you can't save me
Somehow now you're everybody's fool

Český překlad

Dokonalá od přírody
příklad sebe shovívavosti
Právě to, co všichni potřebujeme
Více lží o světě který 

Nikdy nebyl a nikdy nebude
Není ti hanba, copak mě nevidíš?
Víte, že jste ze všech udělali hlupáky.

Pohleďte - právě přichází!
Pokloňte se a zírejte v úžasu
Ach, jak tě milujeme
Ani chybička, když předstíráš
Ale teď vím, že ona

Nikdy nebyla a nikdy nebude
Ani nevíte, jak jste mě zradili
A nějak jste ze všech udělali hlupáky.

Bez té masky, kde se schováš?
Nemůžeš najít sama sebe, ztracenou ve své vlastní lži

Teď už znám pravdu 
Už vím kdo jsi
A už tě více nemiluji

Nikdy to nebylo a nikdy nebude
Ani nevíte, jak jste mě zradili
A nějak jste ze všech udělali hlupáky.

Nikdy to nebylo a nikdy nebude
Nejsi skutečný a nemůžeš mě zachránit.
A nějak jsi teď hloupostí všech.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh