BRING ME TO LIFE

EVANESCENCE

Originální text

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core where I've become so numb,
Without a soul (without)
My spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back....home


(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

Now that I know that I'm without
You can't just leave me
Breathe~ into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

(Bring me to life)
I've been living a lie,there's nothing inside
(Bring me to life)
Frozen inside without your touch,
Without your love,darling
Only you are the life, among the dead

All this time I can't believe I couldn't see
Kept in the dark but you were there in front of me

I've been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything

Without a thought, without a voice, without a soul
Don't let me die here
There must be something more!
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become
(Bring me to life)

I've been living a lie, there's nothing inside!
(Bring me to life.)

Český překlad

BRING ME TO LIFE(Oživ mě)

Jak se můžeš dívat do mých očí jako do otevřených dvěří?
Vedoucí tě do mého jádra když se stávám tak křehkým,
bez duše
moje duše spí někde ve chladu
dokud ji nenajdeš a nepřiveddeš zpět … domů

probuď mě
probuď mě uvnitř
nemohu se probudit
probuď mě uvnitř
zachraň mě
zvolej mé jméno a zachraň mě z temnoty
probuď mě
rozproudi mou krev
nemohu se probudit
dokud nebudu volný
zachraň mě
zachraň mě od ničeho čím jsem se stal

teď když už vím bez čeho jsem
nemůžeš mě jen tak opustit
vdechni do mě život a oživ mě
oživ mě

probuď mě
probuď mě uvnitř
nemohu se probudit
probuď mě uvnitř
zachraň mě
zvolej mé jméno a zachraň mě z temnoty
probuď mě
rozproudi mou krev
nemohu se probudit
dokud nebudu volný
zachraň mě
zachraň mě od ničeho čím jsem se stal

Oživ mě
žil jsem ve lži, už nic není uvnitř
Oživ můj
zmrzlý vnitřek bez tvých doteků
bez tvé lásky, miláčku
jen ty jsi život mezi smrtí

celou tu dobu nemohu uvěřit, že tě nevidím
uzavřen ve tmě, přitom jsi stála přede mnou

zdá se jako bych spal tisíce let
musím otevřít oči na všechno

bez myšlenek, bez hlasu, bez duše
nenech mě tady umřít
musí být něco víc
oživ mě

probuď mě
probuď mě uvnitř
nemohu se probudit
probuď mě uvnitř
zachraň mě
zvolej mé jméno a zachraň mě z temnoty
probuď mě
rozproudi mou krev
nemohu se probudit
dokud nebudu volný
zachraň mě
zachraň mě od ničeho čím jsem se stal
Oživ mě
žil jsem ve lži, už nic není uvnitř
Oživ mě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh