Crack A Bottle

EMINEM Ft. DR.DRE & 50 CENT

Originální text

eeeeeeeaahhh! oh!oh! Ladies and gentlemen,
the moment you've all been waiting for,
in this corner, weighing 175 pounds,
with a record of 17 rapes, 400 assaults, and 4 murders,
the undisputed, most diabolical villain in the world,
Slim Shady!

[Eminem]
So crack a bottle,
let your body waddle,
don't act like a snobby model,
you just hit the lotto.
Uh-oh uh-oh,
bitches hoppin' in my Tahoe,
got one riding shotgun,
and no not one of 'em got clothes.
Now where's the rubbers?
Who's got the rubbers?
I noticed there's so many of 'em and
there's really not that many of us.
And ladies love us my posse's kickin' up dust,
it's on till the break of dawn
and we're starting this party from dusk.

Ok, let's go!

Back when Andre, the giant, mister elephant tusk.
Fix ya must, you'll be just another one bit the dust .
Just one of, my mothers sons who got thrown under the bus.
Kiss my butt, Lick Fromunda cheese from under my nuts.
It disgusts, me to see the game the way that it looks.
It's a must, I redeem my name and haters get mushed.
Bitches lust, man they love me when I lay in the cut.
Fist the cup, the lady give her eighty some paper cut.
Now picture us, it's ridiculous you curse at the thought,
'cuz when I spit the verse the shit gets worse Than Worcestershire sauce.
If I could fit the words as picture perfect, works every time,
every verse, every line, as simple as nursery rhymes.
It's elementary, the elephants have entered the room,
I venture to say we're the center of attention it's true.
Not to mention back with a vengeance so here's the signal,
of the bat symbol, the platinum trio's back on you hoes.

So crack a bottle,
let your body waddle,
don't act like a snobby model,
you just hit the lotto.
Uh-oh uh-oh,
bitches hoppin' in my Tahoe,
got one riding shotgun,
and no not one of 'em got clothes.
Now where's the rubbers?
Who's got the rubbers?
I noticed there's so many of 'em and
there's really not that many of us.
And ladies love us my posse's kickin' up dust,
it's on till the break of dawn
and we're starting this party from dusk.

Ladies and Gentlemen;
Dr. Dre!

[Dre]
They see that low rider go by, they're like Oh my!
You aint got to tell me why you're sick 'cuz I know why,
I dip through in that six trey, like sick 'em Dre,
I'm an itch that they can't scratch, they're sick of me,
But hey, what else can I say? I love LA.
'Cuz over and above all, its just another day,
And this one begins where the last one ends,
Pick up where we left off and get smashed again,
I'll be damned, just fucked around and crashed my Benz,
Driving around with a smashed front end,
Lets cash that one in,
Grab another one from out the stable,
The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado?
The hell if I know,
Do I want leather seats or vinyl?
Decisions, decisions, Garage looks like precision collision,
Or MAACO beats quake like Waco,
Just keep the bass low speakers away from your face though.

[Eminem]
So crack a bottle,
let your body waddle,
don't act like a snobby model,
you just hit the lotto.
Uh-oh uh-oh,
bitches hoppin' in my Tahoe,
got one riding shotgun,
and no not one of 'em got clothes.
Now where's the rubbers?
Who's got the rubbers?
I noticed there's so many of 'em and
there's really not that many of us.
And ladies love us my posse's kickin' up dust,
it's on till the break of dawn
and we're starting this party from dusk.

And I take great pleasure in introducing,
50 Cent!

[50 Cent]
It's bottle, after bottle,
The money aint a thang when you party with me,
It's what we into, it's simple,
We ball out of control like you wouldn't believe,
I'm the napalm, the bomb, the don, I'm King Kong,
Get rolled on, wrapped up and reigned on,
I'm so calm through Vietnam, ring the alarm,
Bring the Sean Don burn marajuan' do what you want,
Nigga on and on 'till the break of what,
Get the paper man I'm caking you know I don't give a fuck.
I spend it like it don't mean nothing,
Blow it like it's supposed to be blown,
Motherfucker I'm grown,
I stunt, I style, I flash the shit,
I gets what the fuck I want so what I trick.
Fat ass Birkin bags classy shit, Jimmy Choo shoes,
I say move-a-bitch, move.

[Eminem]
So crack a bottle,
let your body waddle,
don't act like a snobby model,
you just hit the lotto.
Uh-oh uh-oh,
bitches hoppin' in my Tahoe,
got one riding shotgun,
and no not one of 'em got clothes.
Now where's the rubbers?
Who's got the rubbers?
I noticed there's so many of 'em and
there's really not that many of us.
And ladies love us my posse's kickin' up dust,
it's on till the break of dawn
and we're starting this party from dusk.

Český překlad

Eeeeeeeaahhh! oh!oh! Dámy a pánové,
Okamžik, na který jste všichni čekali,
V tomto rohu, vážící 175 liber,
Se záznamem 17 znásilnění, 400 přepadení a 4 vražd,
Nesporně nejďábelštější zločinec světa,
Slim Shady!

[Eminem]
Tak otevřte láhev,
Nech tvé tělo, ať se kolíbá,
Nechovej se jak snobský manekýn,
Právě jsi vyhrál ve sportce.
Uh-oh uh-oh,
Ženský skáčou do mého bouráku
Jedna sedí vepředu
A ani jedna z nich není oblečená
Tak kde jsou gumy?
Kdo má gumy?
Všiml jsem si, že jich je hodně a
Nás vlastně není tak moc.
A dámy nás milují, moje četa nám už zadělává na problémy
A nezastavíme se až do úsvitu
A začínáme tuhle party už za soumraku.

Ok,  jdem na to!

Tehdy když Andre, obr, pan sloní kel.
Sprav si svůj odor, budeš jen dalším, který prohraje.
Jen jeden ze synů mé mámy, který byl hozen pod autobus.
Polib mi zadnici, olízej si tu smradlavou špínu z pod mých koulí.
Znechucuje to mě vidět tu hru tak, jak vypadá.
Je to nezbytné, spasím mé jméno a nenávistivci budou rozdrceni.
Ženský prahnou, chlape, milujou mě, když se flákám v pozadí.
Nejdřív kalíšek, ta dáma dává osmdesátce pořádné grády.
Teď si nás představ, je absurdní, že při té myšlence kleješ,
Protože když plivu rýmy, je to horší než Worcester omáčka.
Pokud bych mohl poskládat slova jako perfektní obrázek, funguje to vždy,
Každý rým, každý řádek, tak jednoduché jak školkové rýmy.
Je to základní, sloni vstoupili do pokoje,
Odvážím se říct, že jsem v centru pozornosti, je to pravda.
Ani nezmíním, že jsem zpět s pomstou, takže tady je signál
Rychlý symbol, platinové trio je zpět na vašich ženských.

Tak otevřte láhev,
Nech tvé tělo, ať se kolíbá,
Nechovej se jak snobský manekýn,
Právě jsi vyhrál ve sportce.
Uh-oh uh-oh,
Ženský skáčou do mého bouráku
Jedna sedí vepředu
A ani jedna z nich není oblečená
Tak kde jsou gumy?
Kdo má gumy?
Všiml jsem si, že jich je hodně a
Nás vlastně není tak moc.
A dámy nás milují, moje četa nám už zadělává na problémy
A nezastavíme se až do úsvitu
A začínáme tuhle party už za soumraku.

Dámy a pánové;
Dr. Dre!

[Dre]
Když vidí můje nízké autíčko projet okolo, říkají Týjo!
Nemusíš mi říkat proč mě máš plný zuby protože já vím proč,
Jezdím si jako šílený v mém super autě
Jsem svědění, co si nemohou poškrábat, mají mě plný zuby
Ale prostě, co jiného můžu říct? Miluju Los Angeles.
Protože přes a nadevšechno, tohle je prostě další den,
A začíná tam, kde ten poslední končí,
Zvedneme to tam, kde jsme přestali a budeme znovu roztříštěni,
Já budu zatracený, právě jsem dělal blbosti a naboural mého mercedesa,
Jezdím teď s rozbitým předkem,
Pojďme na tom vydělat,
Vzít další ze stáje
Monte Carlo, El Camino nebo El Dorado?
Já fakt nevím
Chci kožená sedadla nebo vinyl?
Rozhodnutí, rozhodnutí, garáž vypadá jako střetnutí preciznosti,
Nebo skvělý auta, který mají repráky jako ty v Texasu?
Hlavně měj basový reproduktrory daleko od obličeje.

[Eminem]
Tak otevřte láhev,
Nech tvé tělo, ať se kolíbá,
Nechovej se jak snobský manekýn,
Právě jsi vyhrál ve sportce.
Uh-oh uh-oh,
Ženský skáčou do mého bouráku
Jedna sedí vepředu
A ani jedna z nich není oblečená
Tak kde jsou gumy?
Kdo má gumy?
Všiml jsem si, že jich je hodně a
Nás vlastně není tak moc.
A dámy nás milují, moje četa nám už zadělává na problémy
A nezastavíme se až do úsvitu
A začínáme tuhle party už za soumraku.

Je mým obrovským potěšením představit Vám,
50 Cent!

[50 Cent]
Je to láhev po láhvi
Pokud paříš se mnou, peníze nejsou důležitý
Je to o tom, co nás baví, je to jednoduchý
Neuvěřil bys, jak se přestaneme ovládat,
Jsem napalm, bomba, don, jsem King Kong,
Nech se zbít, zabalit a nech si vládnout,
Během Vietnamu jsem tak klidný, zapni alarm,
Přines víno, zapal jointa, dělej, co chceš
Chlape dál a dál až do úsvitu čeho
Opatři prachy, chlape, kupuju vám, co chcete, víte, že je mi to jedno.
Utrácím jak kdyby to nic neznamenalo.
Vychloubám se tím tak, jak se tím má vychloubat,
Zkurvysynu, jsem dospělý.
Předvádím, se stylem, ukazuju ten krám
Dostanu co sakra chci tak co, šprýmuju si.
Skvělý tašky Birkin, na úrovni, boty od Jimmy Choo,
Říkám pohněte se, pohněte se.

[Eminem]
Tak otevřte láhev,
Nech tvé tělo, ať se kolíbá,
Nechovej se jak snobský manekýn,
Právě jsi vyhrál ve sportce.
Uh-oh uh-oh,
Ženský skáčou do mého bouráku
Jedna sedí vepředu
A ani jedna z nich není oblečená
Tak kde jsou gumy?
Kdo má gumy?
Všiml jsem si, že jich je hodně a
Nás vlastně není tak moc.
A dámy nás milují, moje četa nám zadělává na problémy
A nezastavíme se až do úsvitu
A začínáme tuhle party už za soumraku.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh