JUNGLE DRUM

EMILIANA TORRINI

Originální text

Hey, I'm in love,
My fingers keep on clicking to the beating of my heart.
Hey, I can't stop my feet,
Ebony and ivory and dancing in the street.
Hey, it's because of you,
The world is in a crazy, hazy hue.

My heart is beating like a jungle drum

Man, you got me burning,
I'm the moment between the striking and the fire.
Hey, read my lips,
Cause all they say is kiss, kiss, kiss.
No, it'll never stop,
My hands are in the air, yes I'm in love.

My heart is beating like a jungle drum

My heart is beating like a jungle drum

Český překlad

Hej, jsem zamilovaná
Luskám si prsty do rytmu mého srdce
Hej, nemůžu se zastavit
Do rytmu klavíru si tančím v ulicích
Hej, to všechno kvůli tobě
Svět je plný bláznivých, rozmazaných barev

Mé srdce bije jako jungle bubny
(3x repetice)

Chlapče, rozpaluješ mě
Jsem nepatrný okamžik mezi jiskrou a ohněm
Hej, odezírej z mých rtů
Říkají líbej mě, líbej mě, líbej mě, líbej mě, líbej mě
Ne, nikdy nepřestanu
Mám ruce nad hlavou, ano, jsem zamilovaná

Mé srdce bije jako jungle bubny
(4x repetice)

Mé srdce bije jako jungle bubny
(4x repetice)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh