Anything Could Happen

ELLIE GOULDING

8351281133cfc8dc132e5facd873c836.jpg

Originální text

Stripped to the waist
We fall into the river
Cover your eyes
So you don't know the secret
I've been trying to hide
We held our breath
To see our names are written
On the wreck of '86
That was the year
I knew the panic was over

Yes since we found out
Since we found out
That anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could

After the war we said we'd fight together
I guess we thought that's just what humans do
Letting darkness grow
As if we need its palette and we need its colour
But now I've seen it through
And now I know the truth

That anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could

Baby, I'll give you everything you need
I'll give you everything you need, oh
I'll give you everything you need
But I don't think I need you

I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be
I know it's gonna be houo

But I don't think I need you
But I don't think I need you
But I don't think I need you

Český překlad

Svlečeni do půl těla
padáme do řeky
Skryj si oči
abys neviděl tajemství
které se snažím skrývat
Zadržovali jsme dech
abychom viděli naše jména napsaná
na vraku z '86.
To byl ten rok
kdy jsem věděla, že panika je u konce

Ano, když jsme zjistili
když jsme zjistili
že se může stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát

Po válce jsme řekli, že budeme bojovat spolu
Asi jsme mysleli, že tak to prostě lidi dělají
Nechali jsme temnotu narůstat
jakobychom potřebovali její paletu a její barvu
Ale teď vidím skrz
a teď znám pravdu

Že se může stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát cokoliv
může se stát

Zlato, dám ti vše, co potřebuješ
Dám ti vše, co potřebuješ
Dám ti vše, co potřebuješ
Ale myslím, že já tě nepotřebuju

Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude
Vím, že to tak bude houo

Ale nemyslím si, že tě potřebuju
Ale nemyslím si, že tě potřebuju
Ale nemyslím si, že tě potřebuju

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh