STEREO LOVE

EDWARD MAYA f. VIKA JIGULINA

Originální text

When you gonna stop breaking my heart
I don’t wanna be another one
Paying for the things I never done
Don’t let go
Don’t let go
…to my love

Can I get to your soul
Can you get to my thoughts
Can you promise we won’t let go
All the things that I need
All the things that you need
You can make it feel so real

Cause you can’t deny
You’ve blown my mind
When I touch your body
I feel I’m loosing control

Cause you can’t deny
You’ve blown my mind
When I see you baby
I just dont wanna let go

I hate to see you cry
Your smile is a beautiful lie
I hate to see you cry
My love is dying inside

I can fix all those lies
But baby, baby I run, but I’m running to you
You won’t see me cry, I’m hiding inside
My heart is in pain but I’m smiling for you

Can I get to your soul
Can you get to my thoughts
Can you promise we won’t let go
All the things that I need
All the things that you need
You can make it feel so real

Cause you can’t deny
You’ve blown my mind
When I touch your body
I feel I’m losing control

Cause you can’t deny
You’ve blown my mind
When I see you baby
I just dont wanna let go

When you gonna stop breaking my heart
Don’t let go
Don’t let go
…to my love
I hate to see you cry
Your smile is a beautiful lie

I hate to see you cry
My love is dying inside
I can fix all those lies
But baby, baby I run, but I’m running to you
You won’t see me cry, I’m hiding inside
My heart is in pain but I’m smiling for you
Oh baby I’ll try to make the things right
I need you more than air when I’m not with you
Please don’t ask me why, just kiss me this tïme
My only dream ïs about you and I

Český překlad

kdy už mi přestaneš lámat srdce
nechci být žádný další,
který platí za to co neudělal
nenech odejít
nenech odejít
moji lásku

nemohu se dostat do tvé duše
nemohu se dostat do svých myšlenek
můžeš mi slíbit, že nenecháme odejít
všechny věci, které potřebuji
všechny věci, které potřebuješ ty
můžeš zařídit aby to tak bylo

protože nemůžeš popřít,
že jsi odpálila mou mysl
když jsem se dotkl tvého těla
cítím jak nad sebou ztrácím kontrolu

protože nemůžeš popřít,
že jsi odpálila mou mysl
když tě vidím baby
nechci tě nechat odejít

nesnáším vidět tě plakat
tvůj úsměv je nejhezčí lež
nesnáším vidět tě plakat
má láska uvnitř umírá

můžu napravit všechny ty lži
ale baby, já běžím, běžím k tobě
neuvidíš mě plakat, schovávám se uvnitř
mé srdce žije v bolesti ale já se na tebe směju

nemohu se dostat do tvé duše
nemohu se dostat do svých myšlenek
můžeš mi slíbit, že nenecháme odejít
všechny věci, které potřebuji
všechny věci, které potřebuješ ty
můžeš zařídit aby to tak bylo

protože nemůžeš popřít,
že jsi odpálila mou mysl
když jsem se dotkl tvého těla
cítím jak nad sebou ztrácím kontrolu

protože nemůžeš popřít,
že jsi odpálila mou mysl
když tě vidím baby
nechci tě nechat odejít

kdy už mi přestaneš lámat srdce
nenech odejít
nenech odejít
moji lásku
nesnáším vidět tě plakat
tvůj úsměv je nejhezčí lež

nesnáším vidět tě plakat
má láska uvnitř umírá
můžu napravit všechny ty lži
ale baby, já běžím, běžím k tobě
neuvidíš mě plakat, schovávám se uvnitř
mé srdce žije v bolesti ale já se na tebe směju
oh baby budu se snažit dát věci do pořádku
potřebuju tě víc jak vzduch když s tebou nejsem
prosím neptej se proč, jen mě polib
můj jediný sen je o tobě a o mě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh