Sing

ED SHEERAN

Originální text

It's late in the evening
Glass on the side now
I've been sat with you
For most of the night
Ignoring everybody here
We wish they would disappear
So maybe we could get down now
And I don't wanna know
If you're getting ahead of the program
I want you to be mine, lady
To hold your body close
Take another step into the no-man's land
For the longest time lady

I need you darling
Come on set the tone
If you feel you're falling
Won't you let me know

If you love me come on get involved,
Feel it rushin' through you from your head to toe
Oh Oh Oh Oooh 2x

Sing!
Ohooohoooo 2x
Louder!
Ohooohoooo
Sing!
Ohooohoooo

This love is a blaze I saw flames from the side of the stage,
And the firebricade comes in a couple of days
Untill then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke
Let it go untill I roll with the chain
Singing we found love in a local rave
No I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope or pray
I sorted my name and said it's nice to meet ya then she handed me a bottle of water with tequila
I don't really know but she's a keeper
Just from this once small act of kindness I'm in
Deep if anybody finds out I am meant to drive home but I took all of it now I'm not sobering up
We sit on the couch one thing led to another now she's kissing my mouth

I need you darling
Come on set the tone
If you feel you're falling
Won't you let me know

If you love me come on get involved,
Feel it rushin' through you from your head to toe
Oh Oh Oh Oooh 2x

Sing!
Ohooohoooo 2x
Louder!
Ohooohoooo
Sing!
Ohooohoooo

Can you feel it?
All the guys in here don't even wanna dance
Can you feel it?
All that I can hear is music from above
Can you feel it?
Found you hot in here so I hope you'll take my hand darling
Before the beat kicks in again

Can you feel it?
Can you feel it?

I need you darling
Come on set the tone
If you feel you're falling
Won't you let me know

Sing!

If you love me come on get involved,
Feel it rushin' through you from your head to toe

Sing!

Český překlad

Je pozdě večer
Sklenka je teď na straně
Seděl jsem s tebou
Většinu noci
Všechny tady jsem ignoroval
Přáli bychom si, aby se vypařili
Tak možná bychom měli slézt
A nechci vědět
Jestli v tomhle uspěješ
Chci, abys byla moje, lady
Abych tě mohl držet blízko
Udělej další krok do 'Žádní muži' země
Na tu nejdelší chvíli, lady

Zlatíčko, potřebuju tě
Pojď nastavit tón
Jestli cítíš, že padáš
Nedáš mi vědět

Jestli mě miluješ pojď a zapoj se,
Pociť, jak tě to rozepíná od hlavy až k patě

Zpívej!
Ohooohoooo 2x
Hlasitěji!
Ohooohoooo
Zpívej!
Ohooohoooo

Tahle láska je plamen, viděl jsem plameny u strany pódia,
A požární sbor tu bude během několika dní
Dokud nebudeme mít co říct a co vědět ale
Něco k pití a možná na kouření
Nech to být dokud se nezamotám do řetězů
Zpívajíce nalezli jsme lásku v místním blázinci
Ne, vážně nevím, co mám říct ale můžu
Si to prostě domyslet a doufat nebo se modlit
Utřídil jsem svoje jméno a řekl 'Rád tě poznávám' a pak
Mi podala lahev vody a teguillu
Vážně nevím ale ona je držitel
A jen z tohohle nicotného projevu laskavosti jsem
V tom až po uši a jestli to někdo zjistí, musím se zdejchnout domů ale teď jsem se naštval
Sedíme na pohovce a jedna věc vedla ke druhé a teď
Mě líbá

Zlatíčko, potřebuju tě
Pojď nastavit tón
Jestli cítíš, že padáš
Nedáš mi vědět

Jestli mě miluješ pojď a zapoj se,
Pociť, jak tě to rozepíná od hlavy až k patě

Zpívej!
Ohooohoooo 2x
Hlasitěji!
Ohooohoooo
Zpívej!
Ohooohoooo

Cítíš to?
Všichni ti chlápci tu ani nechtějí tančit
Cítíš to?
Všechno, co slyším je hudba ze shora
Cítíš to?
Našel jsem tě tu rozžhavenou, takže doufám, že přijmeš mou ruku, než se ti tep zase nahodí

Cítíš to?
Cítíš to?

Zlatíčko, potřebuju tě
Pojď nastavit tón
Jestli cítíš, že padáš
Nedáš mi vědět

Zpívej!


Jestli mě miluješ pojď a zapoj se,
Pociť, jak tě to rozepíná od hlavy až k patě

Zpívej!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh