I See Fire

ED SHEERAN

Originální text

Oh misty eye of the Mountain below
Keep careful watch of my brothers’ souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin’s sons

If this is to end in fire
Then we shall all burn together
Watch the flames climb high
Into the night

Calling out father oh
Stand by and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side high

And if we should die tonight
We should all die together
Raise a glass of wine
For the last time

Calling out father oh
Prepare as we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze

And I hope that you’ll remember me

Oh should my people fall then
Surely I’ll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame

Calling out father oh
Hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze

And I hope that you’ll remember me

And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my brothers will die

And as the sky is falling down
It crashed into this lonely town
And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out

Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze

I see fire
(Oh you know I saw a city burning)
Fire
And I see fire
(Feel the heat upon my skin)
Fire
And I see fire
(Uh-uh-uh-uh)
Fire

And I see fire burn on and on
The mountain side

Český překlad

Oh, mlhavé oko pod Horou
Pozorně sleduj duše mých bratří
A pokud by se obloha zaplnila ohněm a kouřem
Dál hlídej Durinovy syny

Pokud má tohle skončit v ohni
Pak shoříme všichni společně
Sleduj, jak plameny stoupají
Do noci

Volajíce otce, oh
Stůjme při sobě a budeme
Sleduj, jak plameny olizují
Horský svah

Pokud bychom měli dnes v noci zemřít
Zemřeme všichni společně
Pozvedneme sklenku vína
Naposledy

Volajíce otce, oh
Připrav se na to, až budeme
Sleduj, jak plameny olizují
Horský svah

Spoušť se zmocňuje oblohy

Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
A vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru

Doufám, že si mě budeš pamatovat

Pokud by měli moji lidé padnout
Pak udělám totéž
Uvězněni v síních Hory
Dostali jsme se příliš blízko k plameni

Volajíce otce, oh
Pevně se držme 
Sleduj, jak plameny olizují
Horský svah

Spoušť se zmocňuje oblohy

Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
A vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru

Doufám, že si mě budeš pamatovat

A jestli noc už vzplála
Zakryji si oči
Neboť jestli se temnota vrátí
Pak moji bratři zemřou

A jak se nebe řítí
Na toto osamělé město
A k tomu ten stín, který padl na zemi
Slyším své lidi křičet

Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
Vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru

Vidím oheň
(Oh, víš, že jsem viděl město hořet)
Oheň
A vidím oheň
(Cítím to horko na své kůži)
Oheň
A vidím oheň
(Uh-uh-uh-uh)
Oheň

A vidím oheň hořet dál a dál
Horským svahem

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh