Castle On The Hill

ED SHEERAN

Originální text

When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down
I was younger then, take me back to when I
Found my heart and broke it here, made friends and lost them through the years
And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know, I’ve grown
but I can’t wait to go home

I’m on my way, driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer, And I miss the way you make me feel, and it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill

Fifteen years old and smoking hand rolled cigarettes
Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night, I don’t reckon I did it right
I was younger then, take me back to when we found
Weekend jobs when we got paid and buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown
I can’t wait to go home

I’m on my way, driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer, And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One's brother overdosed
One's already on his second wife
One's just barely getting by
But these people raised me
And I can’t wait to go home

And I’m on my way, and I still remember these old country lanes
we did not know the answers, And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

Český překlad

Když mi bylo 6, zlomil jsem si nohu,
Utíkal jsem před bráchou a jeho kamarády
Ochutnal jsem tu sladkou vůni horský trávy, když jsem se kutálel dolů
To jsem byl mladší, vezmi mě zpátky do těch časů,
Našel a zlomil jsem si tady srdce,
udělal si přátele, které jsem časem ztratil
A už tak dlouho jsem neviděl ta řvoucí pole, vím, že jsme vyrostli
Ale už se nemůžu dočkat, až se vrátím domů

Už jsem na cestě, jedu devadesátkou dolů těmi venkovskými cestami,
Prozpěvuju si Tiny Dancer, a chybí mi to, jak jsem se kvůli tobě cítil, je to tak
Když jsme sledovali západ slunce nad tím hradem na kopci

Patnáctiletej, kouřil vlastnoručně srolovaný cigarety
Zdrhal před zákonem a opíjel se s kamarádama
V pátek v noci se prvně líbal, nemyslím si že jsem to dělal správně
To jsem byl ještě mladší, vezmi mě zpátky do těch dob,
Kdy jsme si našli první brigády přes víkend, dostali výplatu, kupovali si levnej chlast a hned ho do sebe lili
Já ani mí kamarádi jsme takovou dobu nezvraceli, Ach, jak jsme všichni vyrostli,
Už se nemůžu dočkat, až se vrátím domů

Už jsem na cestě, jedu devadesátkou dolů těmi venkovskými cestami,
Prozpěvuju si Tiny Dancer, a chybí mi to, jak jsem se kvůli tobě cítil, myslím to vážně,
Když jsme sledovali západ slunce nad tím hradem na kopci
Nad tím hradem na kopci
Nad tím hradem na kopci
Nad tím hradem na kopci

Jeden kamarád odjel, aby prodával oblečení
Jeden pracuje dole u pobřeží
Jeden má dvě děti, ale žije úplně sám
Jednoho brácha se předávkoval
Jeden už má druhou manželku
Jeden to sotva zvládá
Ale všichni tihle lidi mě vychovali,
A už se nemůžu dočkat, až se vrátím domů

Už jsem na cestě, pořád si pamatuju ty starý, venkovský cesty,
Když jsme ještě neznali odpovědi, a chybí mi to, jak jsem se kvůli tobě cítil, je to tak,
Když jsme sledovali západ slunce nad tím hradem na kopci
Nad tím hradem na kopci
Nad tím hradem na kopci

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh