Turn Me on

DAVID GUETTA feat. Nicki Minaj

Originální text

Doctor, Doctor need you back
home babe
Doctor, Doctor where you at?
Give me something
I need your love
I need your love
I need your loving
You got that kind of medicine that keeps me comin’

My body needs a hero
Come and save me
Something tells me you know how to save me
I've been feeling real low
Oh, I need you to come and rescue me

Make me come alive
Come on turn me on
Touch me, save my life
Come on and turn me on
I’m too young to die
Come on and turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on

Make me come alive
Come on and turn me on
Touche me, save my life
Come on and turn me on
I’m too young to die
Come on and turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on

Boy you make it make it right
My temperature is super high
If I scream, if I cry
It’s only ’cause I feel alive

My body needs a hero
Come and save me
Something tells me you know how to save me

I've been feeling real low
Oh, I need you to come and rescue me

Make me come alive
Come on and turn me on
Touch me, save my life
Come on and turn me on
I’m too young to die
Come on and turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on

Make me come alive
Come on turn me on
Touche me, save my life
Come on and turn me on
I’m too young to die
Come on and turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on

You’ve got my life in the palm of your hands
Come and save me now
I know you can, I know you can

Don't let me die young, I just want you to father my young
I just want you to be my doctor, we could get it crackin' chiropractor, I, I, I, I

I know you can save me
And make me feel alive

Make me come alive
Come on turn me on
Touch me, save my life
Come on and turn me on
I’m too young to die
Come on and turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on
Turn me on

Český překlad

Doktore, doktore, potřebuji tě zpátky doma zlato
Doktore, doktore kde jsi?
Dejte mi něco
Potřebuju tvou lásku
Potřebuju tvou lásku
Potřebuju tvé milování
Máš ten druh medicíny, která mě přivádí zpátky

Moje tělo potřebuje hrdinu
Pojď a zachraň mě
Něco mi říká, že víš jak mě zachránit
Cítila jsem se fakt hrozně
Oh, potřebuju abys přišel a zachránil mě

Přiveď mě k životu
Přijď a spusť mě
Dotkni se mě, zachraň můj život
Přijď a spusť mě
Jsem příliš mladá abych umřela
Přijď a spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě

Přiveď mě k životu
Přijď a spusť mě
Dotkni se mě, zachraň můj život
Přijď a spusť mě
Jsem příliš mladá abych umřela
Přijď a spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě

Chlapče, bolí to, naprav to
Moje teplota je super vysoká
Jestli křičím, jestli pláču
Je to jenom proto, že se cítím živá

Mé tělo potřebuje hrdinu
Přijď a zachraň mě
Něco mi říká, že víš jak mě zachránit

Cítila jsem se fakt hrozně
Oh, potřebuju, abys přišel a zachránil mě

Přiveď mě k životu
Přijď a spusť mě
Dotkni se mě, zachraň můj život
Přijď a spusť mě
Jsem příliš mladá abych umřela
Přijď a spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě

Přiveď mě k životu
Přijď a spusť mě
Dotkni se mě, zachraň můj život
Přijď a spusť mě
Jsem příliš mladá abych umřela
Přijď a spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě

Máš můj život ve svých rukou
Pojď a zachraň mě teď
Vím že to dokážeš, vím že to dokážeš

Nenech mě umřít mladou, jenom chci střílet na své mladé
Jen chci abys byl mým doktorem, můžem to dostat chiropraktiku, já já já já

Vím že mě můžeš zachránit
A abych se cítila živá

Přiveď mě k životu
Přijď a spusť mě
Dotkni se mě, zachraň můj život
Přijď a spusť mě
Jsem příliš mladá abych umřela
Přijď a spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě
Spusť mě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh