GYPSY WOMAN

CRYSTAL WATTERS

Originální text

She wakes up early every morning
Just to do her hair now
Because she cares yeah

Her day oh wouldn't be right
Without her make up
She's never had a make up

She's just like you and me
But she's homeless, she's homeless
As she stands there singing for money.

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

In my sleep I see her begging
Preaching please
Although her body is not mine
I ask now why God why

She's just like you and me
But she's homeless, she's homeless
As she stands there singing for money

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

She's just like you and me
As she stands there singing for money

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Ooh
Ooh
Ooh
Ooh

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Český překlad

Každé ráno vstáva brzy
Jen si udělá vlasy
Protože se opečovává yeah

Její den oh by nebyl v pohodě
Bez make upu
Nikdy neměla make up

Je prostě jako ty a já
Ale je bez domova, je bez domova
Jako ona tady stojím a zpívám pro peníze.

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Ve spánku vidím jak žebrá
Kázání prosím
Ačkoli její tělo není mé
Ptám se teď Boha proč

Je prostě jako ty a já
Ale je bez domova, je bez domova
Jako ona tady stojím a zpívám pro peníze.

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Je prostě jako ty a já
Jako ona tady stojím a zpívám pro peníze.


La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Ooh
Ooh
Ooh
Ooh

La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da
La da dee la dee da

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh