Liar Liar

CRIS CAB

23b1a09c0008547d09f898a2ceefc1a0.jpg

Originální text

To the night time, she's burning
Right from the which way she was turning
and I still know the pain,
She brought me live one day
She was always somewhere behind me
Thought that was something she was hiding,
but now I found the TRUTH
The thing she'll never use!

LIAR, LIAR, she's on fire
She's waiting there, around the corner
Just a little aid, and she'll jump on ya'

It's a quarter to midnight and she's leaving
Just when she thought I was sleepin'
And I COULD NOT BELIEVE, the things that
I had seen
When was the right time, I caught her
And she was dead in the water
I found her with her tracks
She heard me, answered back

LIAR LIAR, she's on fire
She's waiting there around the corner
Just a little aid, and she'll jump on ya'

LIAR LIAR, oh oh oh
I need the sun to keep me dry
LIAR LIAR, oh oh oh
The way you got me swimming through your life
LIAR LIAR, oh oh oh
Keep hearing voices in my mind, saying:
Problem with the lifestyle, she's in denial!

LIAR LIAR, she's on fire
She's waiting there around the corner
Just a little aid, and she'll jump on ya'
LIAR LIAR, she's on fire
She's waiting there around the corner
Just a little aid, and she'll jump on ya'

Český překlad

V nočním čase, ona hoří
Přesně s cesty ze které se vracela
a já furt znám bolest
Přivedla mě živého jednoho dne
Byla vždycky někde za mnou
Myslel jsem že to bylo něco co schovávala
ale teď jsem nalezl PRAVDU
Věc kterou nikdy nepoužije!

LHÁŘ, LHÁŘ, ona je v ohni
Čeká tady, za rohem
Jen malá pomoc, a ona na tebe skočí

Je čtvrt po půlnoci a ona odchází
Jen když si myslela že spím
A JÁ NEMOHL UVĚŘIT, věcem
Které jsem viděl
Když byl správný čas, chytil jsem jí
A byla mrtvá ve vodě
Našel jsem ji s jejími stopami
Slyšela mě, odpověděla

LHÁŘ, LHÁŘ, ona je v ohni
Čeká tady, za rohem
Jen malá pomoc, a ona na tebe skočí

LHÁŘ, LHÁŘ, oh oh oh
Potřebuji sluce abych byl suchý
LHÁŘ, LHÁŘ, oh oh oh
Způsob jakým jsi mě donutila plavat tvým životem
LHÁŘ, LHÁŘ, oh oh oh
Slyším hlasy ve své mysli, říkají:
Problém s životním stylem, ona popírá!

LHÁŘ, LHÁŘ, ona je v ohni
Čeká tady, za rohem
Jen malá pomoc, a ona na tebe skočí
LHÁŘ, LHÁŘ, ona je v ohni
Čeká tady, za rohem
Jen malá pomoc, a ona na tebe skočí

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh