Paradise

COLDPLAY

Originální text

When she was just a girl,
She expected the world,
But it flew away from her reach,
So she ran away in her sleep.

Dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Every time she closed her eyes.

When she was just a girl,
She expected the world,
But it flew away from her reach,
And bullets catch in her teeth.

Life goes on,
It gets so heavy,
The wheel breaks the butterfly.
Every tear, a waterfall.
In the night, the stormy night,
She closed her eyes in the night,
The stormy night away she flied.

I dream of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh.

She dreamed of para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Para-para-paradise,
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh.

Still lying underneath the stormy skies.
She said oh-oh-oh-oh-oh-oh.
I know the sun's set to rise.

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

Český překlad

Když byla ještě dívka,
čekala velký svět,
ale utekl jí mezi prsty,
tak ve spánku utíkala pryč

Snila o ráji,
ráji,
ráji,
pokaždé, když zavřela oči

Když byla ještě dívka,
čekala velký svět,
ale utekl jí mezi prsty,
a chytá kouř holýma rukama.

Život jde dál,
a je pořád těžší,
Kolo zajede motýla,
každá slza, vodopád.
V noci, v bouřlivé noci, zavřela oči
v noci, v bouřlivé noci, uletěla pryč

Sním o ráji,
ráji,
ráji,
whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

Snila o ráji
ráji
ráji
whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

Ležíc pod bouřkovými mraky
řekla oh-oh-oh-oh-oh-oh
Vím, že Slunce vyjde

To by mohl být
ráj
ráj
ráj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

To by mohl být
ráj
ráj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
To by mohl být
ráj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

 

Pozn. k překladu:
Fráze "catch bullet with teeth" je přeložena poněkud volně. Doslovný překlad by byl "chytá projektily do zubů", nicméně v tomto významu je to výraz pro něco, co se dělá velmi těžko. Proto zvolená věta "chytá kouř holýma rukama".

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh