Magic

COLDPLAY

Originální text

Call it magic
Call it true
Call it magic
When I'm with you
And I just got broken
Broken into two
Still I call it magic
When I'm next to you

And I don't, And I don't
And I don't, And I don't
Know, I don't, it's true
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
When anybody ask but you
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
Know, I don't, it's true
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
When anybody ask but you

Ooooh ooh ooh

Call it magic
Cut me into two
I'ma fold your magic
I disappear from view
And I can't get over
Can't get over you
Still I call it magic
It's such a passion doom

And I don't, And I don't
And I don't, And I don't
Know, I don't, it's true
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
When anybody ask but you
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
Know, I don't, it's true
I don't know, I don't know
I don't know, I don't
When anybody ask but you

Wanna fall
I fall so far
I wanna fall
I fall so hard
And I call it magic
And I call it true
I call it magic

Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh

And if you were to ask me
After all that we've been through
Still believe in magic
Oh yes I do
Oh yes I do
Yes I do
Oh yes I do
Of course I do

Český překlad

Říkej tomu kouzlo
Říkej tomu pravda
Říkej tomu kouzlo
Když jsem s tebou
A já se rozbil
Rozbil na dva 
Ale pořád tomu říkám kouzlo
Když jsem vedle tebe

A já nevím, a já nevím
A já nevím, a já nevím
Víš, já nevím, je to pravda
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Když se tě někdo zeptá ale ty
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Víš, já nevím, je to pravda
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Když se tě někdo zeptá ale ty

Ooooh ooh ooh

Říkej tomu kouzlo
Rozřež mě na dva
Já jsem zmizel z dohledu
A já se přes to nemohu dostat
Nemohu se přes tebe dostat
Ale stále tomu říkám kouzlo
Je to taková vášeň osudu

A já nevím, a já nevím
A já nevím, a já nevím
Víš, já nevím, je to pravda
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Když se tě někdo zeptá ale ty
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Víš, já nevím, je to pravda
Já nevím, já nevím
Já nevím, já nevím
Když se tě někdo zeptá ale ty

Chceš spadnout
Chci spadnout tak rychle
Chci spadnout
Já padám tak těžce
A říkám tomu kouzlo
A říkám tomu kouzlo
Já tomu říkám kouzlo

Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh
Ooooh ooh ooh

A když ses mě zeptala
Po tom vším, čím jsme prošli
Stále věřím na kouzla
Oh ano já věřím
Oh ano já věřím
Ano věřím
Oh ano já věřím
Samozřejmě že věřím

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh