Clocks

COLDPLAY

Originální text

The lights go out and I can't be saved
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead singing

Come out of things unsaid
Shoot an apple off my head and a
Trouble that cant be named
A tiger's waiting to be tamed singing

You are
You are

Confusion never stops
Closing walls and ticking clocks
Gonna come back and take you home
I could not stop that you now know singing

Come out upon my seas,
Cursed missed opportunities
Am I a part of the cure
Or am I part of the disease, singing

You are, you are, you are
You are, you are, you are

And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares

You are
You are

Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go

Český překlad

Světla pohasínají a mě už nikdo nezachrání
Pokoušel jsem se plavat proti přílivové vlně
Ta mě ale prudce srazila na kolena
Oh, já žadoním, žadoním a prosím
Zpívám

Prozraď mi dosud nevyřčené
Sestřel z mé hlavy jablko
Problém, který neumíme pojmenovat
Tygr, který čeká na zkrocení
Zpívám

Ty jsi
(2x repetice)

Ten zmatek nikdy nepomine
Stěny se svírají a hodiny tikají
Jednou se vrátím a vezmu tě domů
Nemohl jsem přestat, teď už to víš
Zpívám

Vydej se se mnou na má moře
Proklaté propásnuté příležitosti
Jsem součástí léčebné kúry?
Nebo jsem součástí nemoci?
Zpívám

Ty jsi
(4x repetice)

A nic jiného se nevyrovná
(3x repetice)

You are
(2x repetice)

Domov, domov, kam jsem se chtěl vrátit
(4x repetice)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh