CLOCKS - live

COLDPLAY

Originální text

Intro

The lights go out and I can't be saved,
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees,
Oh I beg, I beg and please -singing

Come out with things unsaid,
Shout an apple off my head - and a
Trouble that can't be named,
A tiger's waiting to be tamed - singing

You are x2

Confusion never stops,
Closing walls and ticking clocks
Gonna come back and take you home,
I could not stop that you now known - singing

Come out upon my seas,
Cursed missed opportunities -
Am I a part of the cure,
Or am I part of the disease? - singing

You are x4


You are x2

And nothing else compares
Oh no, nothing else compares
And nothing else compares

You are x2

Home, home, where I wanted to go...

Český překlad

Intro

Světlo vychází a já nemůžu být zachráněn
Znovu jsem se snažil plavat proti přílivu
Schodil mě dolů, na kolena
Ach já žebrám, žebrám a prosím - zpívám
Pojď s věcí, kterou jsem řekl
Neměl bych padat bezhlavě, trápím se, nemůžu to pojmenovat
Tigři čekají na zkrocení - zpívám

ye hooooooooh aahh x2

 

Zmatek nikdy nepřestane
Svírají se stěny a hodiny tikají - vrátit to a vzít tě domů
Nepřestal jsem znát tu melodii - zpívám
Pojď na mé moře
Proklínám zmeškané příležitosti - část mě je vyléčená,
nebo jsem z části nemocn? - zpívám

ye hooooooooh aahh x4


ye hooooooooh aahh x2

Nic dalšího nesrovnávám
Ne, nic dalšího nesrovnávám
a nic dalšího nesrovnávám

ye hooooooooh aahh x2

Domov, domov kam chtěl jsem jít

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh