Paris

CHAINSMOKERS & EMILY WARREN

Originální text

We were staying in Paris
To get away from your parents
And I thought "Wow,
if I could take this in a shot right now
I don't think that we could work this out"

Out on the terrace
I don't know if it's fair but I thought
"How could I let you fall by yourself
While I'm wasted for someone else"

If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better
Let's show them we are better
Let's show them we are better

We were staying in Paris
To get away from your parents
And you're so proud standing
there with the flower and the cigarette
Posting pictures of yourself on the internet

Out on the terrace
I don't live in the area of this small town
On our own couldn't pass for the thrill of it
Getting drunk on the bus we were living in

If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better

Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are better
We were staying in Paris
Let's show them we are better
Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are
Let's show them we are better

If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better

We were staying in Paris (If we go down)
We were staying in Paris (If we go down)
We were staying in Paris (If we go down)
We were staying in Paris (If we go down)
Let's show them we are better
We were staying in Paris

Let's show them we are better
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
Let's show them we are better

Český překlad

Zůstali jsme v Paříži
abychom byli daleko od tvých rodičů
a pomyslel jsem si, wow,
jestli mám do toho jít
Nemyslím si, že můžeme takhle fungovat

na terase
nevím, jestli je to fér, ale myslel jsem
"jak tě můžu nechat padat samotnou
přitom ztrácím čas s někým jiným

jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
řeknou ti, že můžeš cokoliv
řeknou, že jsem byl chytrý
jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
dostaneme se pryč se vším
ukažme jim, že jsme lepší
ukažme jim, že jsme lepší
ukažme jim, že jsme lepší

Zůstali jsme v Paříži
abychom byli daleko od tvých rodičů
a jsi tak hrdý, že stojíš tady
s růži a s cigaretou
svoje fotky přidáváš na internet

na terase
nežiju na ploše tohoto malého města
na našem vlastním nemůže se zbavit vzrušení
opijí se v buse, ve kterém jsme žili

jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
řeknou ti, že můžeš cokoliv
řeknou, že jsem byl chytrý jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
dostaneme se pryč se vším
ukažme jim, že jsme lepší

ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme lepší
zůstali jsme v Paříži
ukažme jim, že jsme lepší
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme
ukažme jim, že jsme lepší

jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
řeknou ti, že můžeš cokoliv
řeknou, že jsem byl chytrý
jestli půjdeme dolů, půjdeme společně
dostaneme se pryč se vším
ukažme jim, že jsme lepší

Zůstali jsme v Paříži (pokud jdeme dolů)
Zůstali jsme v Paříži (pokud jdeme dolů)
Zůstali jsme v Paříži (pokud jdeme dolů)
Zůstali jsme v Paříži (pokud jdeme dolů)
ukažme jim, že jsme lepší
Zůstali jsme v Paříži

ukažme jim, že jsme lepší
ukažme jim, že jsme lepší
Pokud jdeme dolů
ukažme jim, že jsme lepší
Pokud jdeme dolů
ukažme jim, že jsme lepší
Pokud jdeme dolů
ukažme jim, že jsme lepší
ukažme jim, že jsme lepší

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh