Something Just Like This

CHAINSMOKERS & COLDPLAY

Originální text

I've been reading books of old
The legends and the myths
Achilles and his gold
Hercules and his gifts
Spiderman's control
And Batman with his fists
And clearly I don't see myself upon that list

But she said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss

I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I want something just like this
I want something just like this

I've been reading books of old
The legends and the myths
The testaments they told
The moon and its eclipse
And Superman unrolls
A suit before he lifts
But I'm not the kind of person that it fits

She said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can miss

I want something just like this
I want something just like this

Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss
I want something just like this

Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this

Český překlad

Čítával jsem staré knížky
Legendy a mýty
Achillea a jeho zlato
Hercula a jeho vrozený talent
Spidermanovu kontrolu
a Batmana s jeho pěstmi
A na téhle stránce se nevidím moc jasně

Ale ona řekla, kam bys chtěl jít?
Kolik toho chceš riskovat?
Nehledám nikoho
Se superlidským talentem
Nějakého superhrdinu
Nějaké štěstí z pohádky
Pouze někoho, na koho se můžu obrátit
Někoho, koho můžu políbit

Chci něco jako je tohle
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, chci něco jako je tohle
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, chci něco jako je tohle
Chci něco jako je tohle

Čítával jsem staré knížky
Legendy a mýty
Závěti, které říkaly
Měsíc a jeho zatmění
A Superman rozvinul
Oblek než se zvedl
Ale já nejsem druh člověka, kterému by to sedělo

Ale ona řekla, kam bys chtěl jít?
Kolik toho chceš riskovat?
Nehledám nikoho
Se superlidským talentem
Nějakého superhrdinu
Nějaké štěstí z pohádky
Pouze někoho, na koho se můžu obrátit
Někoho, kdo mi může chybět.

Chci něco jako je tohle
Chci něco jako je tohle

Chci něco jako je tohle
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, chci něco jako je tohle
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Kam bys chtěl jít?
Kolik toho chceš riskovat?
Nehledám nikoho
Se superlidským talentem
Nějakého superhrdinu
Nějaké štěstí z pohádky
Pouze někoho, na koho se můžu obrátit
Někoho, koho můžu políbit
Chci něco jako je tohle

Oh, chci něco jako je tohle
Oh, chci něco jako je tohle
Oh, chci něco jako je tohle
Oh, chci něco jako je tohle

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh