My Heart Will Go On

CELINE DION

Originální text

Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And youre here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till were gone

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life well always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And youre here in my heart
And my heart will go on and on

Youre here, theres nothing I fear,
And I know that my heart will go on
Well stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

Český překlad

Každou noc v mých snech
Tě vidím a cítím
Tak vím, že žiješ dál

Daleko přes vzdálenost
A vesmíry mezi námi
Jsi mi přišel ukázat, že žiješ dál

Blízko, daleko, ať jsi kdekoli
Věřím, že srdce vytrvá
Ještě jednou otevřeš dveře
A jsi zde, v mém srdci
A moje srdce vytrvá, vytrvá

Láska se tě může dotknout jednou
A trvat po celý život
A neodejde dokud neodejdeme my

Láska byla to, když jsem tě milovala
Jeden pravdivý okamžik, na který se upínám
Během mého života vždy vytrváme

Blízko, daleko, ať jsi kdekoli
Věřím, že srdce vytrvá
Ještě jednou otevřeš dveře
A jsi zde, v mém srdci
A moje srdce vytrvá, vytrvá

Jsi tady, není nic, z čeho bych měla strach
A vím, že moje srdce vytrvá
A tak zůstaneme na vždy
V mém srdci jsi v bezpečí
A moje srdce vytrvá
A moje srdce vytrvá, vytrvá

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh