Safe And Sound

CAPITAl CITIES

Originální text

I could lift you up
I could show you what you want to see
and take you where you want to be

You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we'll be safe and sound

I could fill your cup
You know my river won't evaporate
This world we still appreciate

You could be my luck
Even in a hurricane of frowns
I know that we'll be safe and sound

I could show you love
In a tidal wave of mystery
You'll still be standing next to me

You could be my luck
Even if we're six feet underground
I know that we'll be safe and sound

Český překlad

Mohl bych tě zvednout
Mohl bych ti ukázat, to co chceš vidět
a vzít tě tam kde chceš být

Můžeš být moje štěstí
I když bude obloha padat
Vím, že budeme v bezpečí a v pohodě

Mohl bych ti naplnit hrnek
Víš že moje řeka se neodpaří
Tenhle svět si stále zasloužíme

Můžeš být moje štěstí
I v hurikánu neštěstí
Vím, že budeme v bezpečí a v pohodě

Mohl bych ti ukázat lásku
V přílivové vlně tajemství
Stále budeš stát vedle mne

Můžeš být moje štěstí
i když by jsme byli 6 stop pod zemí
vím, že budeme v bezpečí a v pohodě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh