GRENADE

BRUNO MARS

Originální text

Easy come, easy go
That's just how you live, oh
Take, take, take it all,
But you never give
Should of known you was trouble from the first kiss,
Had your eyes wide open
Why were they open?

Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love is all I ever asked, cause
What you don't understand is

I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah) Oooh, oh
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby
But you won't do the same...

No, no, no, no
Black, black, black and blue beat me till I'm numb
Tell the devil I said "hey" when you get back to where you're from.
Mad woman, bad woman, that's just what you are,
Yeah, you'll smile in my face then rip the breaks out my car

Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, yes you did
To give me all your love is all I ever asked, cause
What you don't understand is

I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah) Oooh, oh
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain!
Yes, I would die for ya baby
But you won't do the same...

If my body was on fire,
Ooh you' d watch me burn down in flames.
You said you loved me you're a liar
´Cause you never, ever, ever did baby!

...But darling
I'll still catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah) Oooh, oh
I would go through all this pain...
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby
But you won't do the same.

No, you won't do the same,
You wouldn't do the same,
Ooh, you'll never do the same,
No, no, no, no

Český překlad

Lehce nabyl, lehce pozbyl
Takhle ty žiješ, oh
Vezmi, vezmi, vezmi si všechno
Ty ale nikdy nedáváš..
Měl jsem vědět že byl problém
Od prvního polibku jsi měla oči doširoka otevřené
Proč byly otevřené?

Dal jsem ti vše, co jsem měl a ty jsi to hodila do koše
Aby jsi mi dala všechnu svou lásku je jediné o co jsem kdy požádal protože
To co nechápeš je, že

Bych chytil granát pro tebe (jo, jo, jo)
Dal svou ruku na ostří pro tebe (jo, jo, jo)
Skočil bych před vlak pro tebe (jo, jo, jo)
Víš, že bych udělal cokoliv pro tebe (jo, jo, jo) Oooh, oh
Prošel bych celou tou bolestí,
Střelil si kulku přímo skrz můj mozek,
Ano, zemřel bych pro tebe zlato
Ale ty bys to samé neudělala...

Ne, ne, ne, ne
Černá, černá, černá a modra bij mě dokud jsem otupělý
Pověz ďáblovi, že jsem řekl "hey kdy se vrátíš zpátky tam odkud pocházíš".
Šílená žena, špatná žena, taková prostě jsi,
Jo, budeš se mi smát do obličeje, pak se vyřádíš na mým autu

Dal jsem ti vše, co jsem měl a ty jsi to hodila do koše
Aby jsi mi dala všechnu svou lásku je jediné o co jsem kdy požádal protože
To co nechápeš je, že

Bych chytil granát pro tebe (jo, jo, jo)
Dal svou ruku na ostří pro tebe (jo, jo, jo)
Skočil bych před vlak pro tebe (jo, jo, jo)
Víš, že bych udělal cokoliv pro tebe (jo, jo, jo) Oooh, oh
Prošel bych celou tou bolestí,
Střelil si kulku přímo skrz můj mozek,
Ano, zemřel bych pro tebe zlato
Ale ty bys to samé neudělala...

Kdyby mé tělo bylo v ohni,
Ooh sledovala bys, jak hoří v plamenech.
Řekla jsi, že jsi mě milovala jsi lhářka
Protože zlato ty jsi mě nikdy, nikdy
nemilovala!

...Ale miláčku
Stejně bych pro tebe chytil granát (jo, jo, jo)
Dal svou ruku na ostří pro tebe (jo, jo, jo)
Skočil bych před vlak pro tebe (jo, jo, jo)
Víš, že bych udělal cokoliv pro tebe (jo, jo, jo) Oooh, oh
Prošel bych celou tou bolestí...
Střelil si kulku přímo skrz můj mozek,
Ano, zemřel bych pro tebe zlato
Ale ty bys to samé neudělala...

Ne, ty to samé neuděláš
Ty by jsi to samé neudělala
Ooh, nikdy by jsi to samé neudělala
Ne, ne, ne, ne

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh