Work Bitch

BRITNEY SPEARS

Originální text

You wanna, you wanna

You want a hot body?
You want a Bugatti?
You want a Maserati?
You better work bitch

You want a Lamborghini? 
Sippin martinis?
Look hot in a bikini? 
You better work bitch

You wanna live fancy? 
Live in a big mansion?
Party in France?
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch

Now get to work bitch! (Awww oooh)
Now get to work bitch! (Awww ooh)

Bring it on, ring the alarm
Don't stop now, just be the champion
Work it hard, like it's your profession
Watch out now, cause here it comes

Here comes the smasher
here comes the master
Here comes the big beat
Big beat, disaster
No time to quit now, just time to get it now
Pick up what I'm putting down
Pick up what I'm putting down

You want a hot body?
You want a Bugatti?
You want a Maserati?
You better work bitch

You want a Lamborghini? 
Sippin martinis?
Look hot in a bikini? 
You better work bitch

You wanna live fancy? 
Live in a big mansion?
Party in France?
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch

Now get to work bitch! (Awww oooh)
Now get to work bitch! (Awww oooh)

Break it off, break it down
See me come and you can hear my sound
Tell somebody in your town
Spread the word, spread the word !

Go call the police, go call the governor
I bring the treble, don't mean to trouble ya'
I make the bubble, call me the bubbler
I am the bad bitch, the bitch that you'll never know

Hold your head high, fingers to the sky
They gonna try to try ya', but they can't deny ya'
Keep it moving higher, and higher
Keep it building higher, and higher

So hold your head high, fingers to the sky
Now they don't believe ya', but they gonna meet ya'
Keep it moving higher and higher
Keep it moving higher and higher and higher

Work, work, work, work
Work, work, work, work
Work, work, work, work
Work, work, work, work

Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out

You better work bitch
You better work bitch

Český překlad

Chceš, chceš 

Chceš sexy tělo?
Chceš Bugatti?
Chceš Maserati?
Radši makej, mrcho

Chceš Lamborghini?
Srkat Martini?
Vypadat sexy v bikinách?
Radši makej, mrcho

Chceš žít luxusně?
Žít ve velkém panství?
Pařit ve Francii?
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho

Teď se pusť do práce, mrcho! (Aaaa oooh)
Teď se pusť do práce, mrcho! (Aaaa oooh)

Pojď na to, spus't poplach
Teď nezastavuj, prostě buď šampiónem
Pracuj tvrdě, jako by to měla být tvá profese
Dej bacha, protože to už přichází

Zde přichází roštěnka
Zde přichází mistr
Zde přichází nářez
Nářez, pohroma
Teď není čas s tím přestat, jen to dostat
Zvedni to, co jsem položila 
Zvedni to, co jsem položila 

Chceš sexy tělo?
Chceš Buggati?
Chceš Maserati?
Radši makej, mrcho

Chceš Lamborghini?
Srkat Martini?
Vypadat sexy v bikinách?
Radši makej, mrcho

Chceš žít luxusně?
Žít ve velkém panství?
Pařit ve Francii?
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho

Teď se pusť do práce, mrcho! (Aaaa oooh)
Teď se pusť do práce, mrcho! (Aaaa oooh)

Rozbij to, rozbal to
Vidíš mě přicházet a slyšíš můj hlas
Řekni někomu ve tvém městě
Šiř ta slova, šiř ta slova

Jdi zavolat policii, jdi zavolat guvernéra
Přináším potíž, nebudu obtěžovat tebe
Dělám bublinu, nazývej mě bublinou
Jsem zlá mrcha, ta mrcha, kterou nikdy nepoznáš

Drž svou hlavu vysoko. prsty vztyčené k nebi
Budou se pokoušet tě pokusit. ale nemůžou tě popřít
Pohybuj se výš a výš
Pohybuj se výš a výš

Takže drž svou hlavu vysoko. prsty vztyčené k nebi
Teď ti nevěří, ale oni tě poznají
Pohybuj se výš a výš
Pohybuj se výš a výš a výš

Makej, makej, makej, makej 
Makej, makej, makej, makej 
Makej, makej, makej, makej 
Makej, makej, makej, makej 

Vypracuj se, vypracuj se, vypracuj se
Vypracuj se, vypracuj se, vypracuj se
Vypracuj se, vypracuj se, vypracuj se
Vypracuj se, vypracuj se, vypracuj se

Radši makej, mrcho
Radši makej, mrcho

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh