Perfume

BRITNEY SPEARS

d90b5fe101bae183267994a3a3009b23.jpg

Originální text

Do I imagine it, or do I see your stare
Is there still longing there?
Oh I hate myself, and I feel crazy
Such a classic tale
Current girlfriend, ex girlfriend
I'm trying to be cool
Am I being paranoid, am I seeing things?
Am I just insecure?

I want to believe
It's just you and me
Sometimes it feels 
Like there's three of us in here, baby

So I, wait for you to call
And I try to act natural
Have you been thinking 'bout her or about me?
And while I wait I put on my perfume
Yeah I want it all over you
I gotta mark my territory

I'll never tell, tell on myself 
But I hope she smells my perfume
I'll never tell, tell on myself 
But I hope she smells my perfume
I hide it well, hope you can't tell 
But I hope she smells my perfume
I hide it well, hope you can't tell 
But I hope she smells my perfume

I wanna fill the room, when she's in it with you
Please, don't forget me
Do I imagine it, or catch these moments?
I know you got history

But I'm your girlfriend, now 
I'm your girlfriend trying to be cool
I hope I'm paranoid
That I'm just seeing things
That I'm just insecure

I want to believe
It's just you and me
Sometimes it feels like 
There's three of us in here, baby

So I, wait for you to call
And I try to act natural
Have you been thinking 'bout her or about me?
And while I wait I put on my perfume 
Yeah I want it all over you
I gotta mark my territory

So I, wait for you to call
And I try to act natural
Have you been thinking 'bout her or about me?
And while I wait I put on my perfume
Yeah I want it all over you
I gotta mark my territory

I'll never tell, tell on myself 
But I hope she smells my perfume
I'll never tell, tell on myself 
But I hope she smells my perfume
I hide it well, hope you can't tell 
But I hope she smells my perfume
I hide it well, hope you can't tell 
But I hope she smells my perfume

Český překlad

Představuji si to nebo tě vidím zírat
Je tu stále ještě touha?
Oh, nenávidím se a cítím se šíleně
Takový klasický příběh
Stálá přítelkyně, ex přítelkyně
Snažím se být v pohodě
Jsem paranoidní, vidím věci?
Jsem prostě nejistá?

Chci věřit
Jsme to jen ty a já
Někdy cítím
Že tu jsme tři, zlato

Takže čekám až zavoláš
A snažím se chovat přirozeně
Přemýšlel jsi o ní nebo o mě?
A zatímco čekám, nanesu si svůj parfém
Yeah, chci, aby byl na tobě cítit
Musím si označit své teritorium

Nikdy to neřeknu, neřeknu to na sebe
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Nikdy to neřeknu, neřeknu to na sebe
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Skrývám to dobře, doufám, že to neřekneš
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Skrývám to dobře, doufám, že to neřekneš
Ale doufám, že ucítí můj parfém

Chci zaplnit pokoj, když je v něm s tebou
Prosím, nezapomeň na mě
Dovedu si to představit nebo zachytit ty momenty?
Vím, že máš historii

Ale jsem tvá přítelkyně, teď 
Jsem tvá přítelkyně snažící se být v pohodě
Doufám, že jsem paranoidní
Že prostě vidím tyhle věci
Že jsem prostě nejistá

Chci věřit
Jsme to jen ty a já
Někdy cítím
Že tu jsme tři, zlato

Takže čekám až zavoláš
A snažím se chovat přirozeně
Přemýšlel jsi o ní nebo o mě?
A zatímco čekám, nanesu si svůj parfém
Yeah, chci, aby byl na tobě cítit
Musím si označit své teritorium

Takže čekám až zavoláš
A snažím se chovat přirozeně
Přemýšlel jsi o ní nebo o mě?
A zatímco čekám, nanesu si svůj parfém
Yeah, chci, aby byl na tobě cítit
Musím si označit své teritorium

Nikdy to neřeknu, neřeknu to na sebe
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Nikdy to neřeknu, neřeknu to na sebe
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Skrývám to dobře, doufám, že to neřekneš
Ale doufám, že ucítí můj parfém
Skrývám to dobře, doufám, že to neřekneš
Ale doufám, že ucítí můj parfém

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh