LUCKY

BRITNEY SPEARS

Originální text

This is a story about a girl named Lucky
Early morning, she wakes up
Knock, knock, knock on the door
It's time for makeup, perfect smile
It's you they're all waiting for
They go
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"
And they say

She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night

Lost in an image, in a dream
But there's no one there to wake her up
And the world is spinning,
and she keeps on winning
But tell me what happens when it stops?
They go
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"
And they say

She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night

"Best actress, and the winner is Lucky!"
"I'm Roger Johnson for Pop News standing outside the arena waiting for Lucky"
"Oh my god, here she comes!"

Isn't she lucky, this Hollywood girl?
She is so lucky, but why does she cry?
If there's nothing missing in her life
Why do tears come at night?
And They Say

She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night

Český překlad

Tohle je příběh o dívce jménem Lucky
Brzy ráno, vstává
Klep, klep, klep na dveře
Je čas na make-up, dokonalý úsměv
To je to, na co oni všichni čekají
Jdou...
Není roztomilá, tahle holywoodská dívka?
A říkají...

R: Ona je tak šťastná, ona je hvězda
Ale, pláče, pláče, pláče ve svém osamělém srdci, přemýšlí
Jestli mi nic v životě nechybí
Proč pak v noci přicházejí ty slzy?

Prohrála ve svím obrazu, ve snu
Ale není tu nikdo, kdo by ji vzbudil
A svět se točí, a ona drží vítězství
Ale řekni mi, co se stane, když to skončí?
Jdou...
Není roztomilá tato holywoodská hvězda?
A říkají...

R:

Nejlepší herečka a vítěz je...Lucky
Jsem Roger Johnson z Pop News, stojím venku a čekám na Lucky
Oh můj Bože...přichází sem!

Není šťastná tahle holywoodská dívka?
Ona je tak šťastná, ale proč pláče?
Jestli v jejím životě nic nechybí
Proč v noci přicházejí slzy?

R:

Není šťastná tahle holywoodská dívka?
Ona je tak šťastná, ale proč pláče?
Jestli v jejím životě nic nechybí
Proč v noci přicházejí slzy?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh