TWO CAN PLAY THAT GAME

BOBBY BROWN

Originální text

Two can play that game (4x)
Stay with me but if you want to leave
Take your things
Forget all about me
Tell me why you fail to realize
That you might not ever
Get another try

Girl think
About it before you leave
Cause bobby's got a brand new swing
And so if you want to do your own thing
I hear what you're sayin'
Two can play that game you're playin'

CHORUS:
Two can play that game (4x)

Listen, lately you've been actin' mighty strange
To me it seems your attitude has changed
and suddenly you just don't seem the same
Instead of playin' all those silly games
Girl think yeah about it before you leave
Cause bobby's got a brand new swing
And so if you want to do your own thing
I hear what you're sayin'
Two can play that game you're playin'

(chorus 4x)

Rap:
Everybody wants to be a newjack, fronting the
styles
of the brown's kind of wild now i'm back. But don't
get me wrong, cause i was never gone, i was here
all along see my flavor stands strong and get ya,
and can swift ya. Ted do they know where i'm
coming from (yep)
Hey yo ted do they know where i'm from (yep)
Hey yo ted do they know where i'm comin' from
(yep yep)
Bust it. Let's groove to the new type of styling get
wild and
loose with the darker the berry and sweet jucie
and when
i burst you only two words is hurt me, hurt me, just
better stand still i move at will then i make my kill
Snatch and tax your brain got damn i'm insane but
i refrain
From using that name because two can play that
game

(chorus 12x)

Yo band drop it sing!

Chant: Yeow (yeow), say yo (yo)
Say yeow (yeow) say baby i owe you
(baby i owe you)

chorus 4x

repeat chant

Český překlad

Tu hru mohou hrát dva (4x)
Zůstaň se mnou, ale jestli chceš odejít
Sbal si své věci
A zapomeň na mě
Řekni mi, proč si neuvědomuješ,
Že už bys nikdy
Nemusela dostat další šanci

Děvče, přemýšlej
Přemýšlej o tom, než odejdeš
Protože Bobby má zbrusu nový swing
A tak pokud si chceš dělat svoje
Já poslouchám, co říkáš
Tu hru co hraješ mohou hrát dva

REFRÉN:
Tu hru mohou hrát dva (4x)

Poslouchej, v poslední době se chováš podivně
Z mého pohledu to vypadá, že jsi změnila postoj
A naráz se prostě nezdáš stejná
Místo hraní všech těch bláznivých her
Děvče přemýšlej o tom, yeah, mě opustíš
Protože Bobby má zbrusu nový swing
A tak pokud si chceš dělat svoje
Já poslouchám, co říkáš
Tu hru co hraješ mohou hrát dva

(Refrén 4x)

Rap:
Všichni chtějí být new jack (new jack swing – druh swingu, pozn. překladatele),
Co shlíží na další styly
Brownovy divoké kategorie, teď jsem zpět.
Ale ať si dobře rozumíme, protože jsem nebyl nikdy pryč, byl jsem tady
Celou dobu, vidíš, můj styl je stále silný a dostává tě
A umí si tě omotat. Tede, ví,
Odkud přicházím
Hey Tede, ví, odkud jsem
Hey Tede, ví, odkud jsem
 (yep yep)
Prašťme do toho. Pojďme tančit na tento nový styl
Rozdivočíme se a
Uvolníme se sladkým džusem tmavším, než bobulky
A když
Tě dostanu, jediná dvě slova jsou zranil mě, zranil mě, prostě
Uchvať a zatěž svůj mozek, sakra, já jsem šílenej ale
Zdržím se
Použití onoho jména, protože tuhle hru můžou hrá dva

(Refrén 12x)

Kapelo, nech to být, zpívej

Nápěv: Yeow (yeow), řekni yo (yo)
Řekni yeow (yeow) řekni zlato, dlužím ti
(zlato, dlužím ti)

Refrén 4x

Opakovat nápěv

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh