I Miss You

BLINK 182

Originální text

Hello there, the angel from my nightmare
The shadow in the background of the morgue
The unsuspecting victim of darkness in the valley
We can live like Jack and Sally if we want
Where you can always find me
We'll have Halloween on Christmas
And in the night we'll wish this never ends
We'll wish this never ends

(miss you, miss you)
(miss you, miss you)

Where are you and I'm so sorry
I cannot sleep I cannot dream tonight
I need somebody and always
This sick strange darkness
Comes creeping on so haunting every time
And as I stared I counted
Webs from all the spiders
Catching things and eating their insides
Like indecision to call you
and hear your voice of treason
Will you come home and stop this pain tonight
Stop this pain tonight

Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (miss you, miss you)
Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (miss you, miss you)

Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (I miss you, miss you)
Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (I miss you, miss you)

Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (I miss you miss you)
Don't waste your time on me you're already
The voice inside my head (I miss you miss you)

Český překlad

Zdravím tě, anděli z mé noční můry,
stíne na pozadí márnice,
netušená oběti temnoty v údolí
můžeme žít jako Jack a Sally, když budeme chtít,
Tam, kde mě vždy najdeš,
Uděláme si Halloween o Vánocích,
A v noci si budeme přát, aby to už nikdy neskončilo
Přát, aby to už nikdy neskončilo…

Chybíš mi, chybíš mi

Kde jsi, je mi to moc líto,
dnes v noci nemůžu spát, nesním,
někoho potřebuji vždy,
když se ta smutná, zvláštní temnota,
připlíží a stále mě straší,
strnu a počítám,
sítě všech pavouků,
kteří chytají a pojídají vnitřnosti svých obětí,
jako nerozhodnost tě zavolat,
a slyšet tvůj zrádný hlas,
přijdeš domů a zastavíš tu bolest dnes v noci,
zastavíš tu bolest dnes v noci

Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)
Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)

Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)
Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)

Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)
Neztrácej se mnou čas, teď už jsi,
ten hlas v mé hlavě (Chybíš mi)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh