LETS GET IT STARTED

BLACK EYED PEAS

Originální text

Let's Get It Started, in here...

And the base keep runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and
runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and...

In this context, there's no disrespect, so, when I bust my rhyme, you break your necks.
We got five minutes for us to disconnect, from all intellect collect the rhythm effect.
Obstacles are inefficient, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition.
Coz when we beat out, girl it's pullin without. You wouldn't believe how we wow shit out.
Burn it till it's burned out. Turn it till it's turned out. Act up from north, west, east, south.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid.
Get it started, get it started, get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Yeah.

Lose control, of body and soul.
Don't move too fast, people, just take it slow.
Don't get ahead, just jump into it.
Ya'll here a body, two pieces to it.
Get stutted, get stupid.
You'll want me body people will walk you through it.
Step by step, like you're into new kid.
Inch by inch with the new solution.
Trench men hits, with no delusion.
The feeling's irresistible and that's how we movin'.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid.
Get it started, get it started, get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Yeah.

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin runnin' and...

C'mon y'all, lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Let's get ill, that's the deal.
At the gate, we'll bring the bud top drill. (Just)
Lose your mind this is the time,
Ya'll test this drill, Just and bang your spine. (Just)
Bob your head like epilepsy, up inside your club or in your Bentley.
Get messy, loud and sick.
Ya'll mount past slow mo in another head trip. (So)
Come then now do not correct it, let's get pregnant let's get hectic.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid. (Come on)
Get it started (come one) , get it started (yeah), get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started
(woah, woah, woah) in here.
Yeah.

Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin'
[fade]

Český překlad

LETS GET IT STARTED (Pojďme to spustit)

Pojďme to spustit tady …

a basa jede jede, a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a …

v tomhle kontextu není žádná neúcta, takže když vykopnu svý rýmy, vy si zlomíte krky
máme pět minut na odpojení od všeho intelektu sbíráme rytmy plné efektů
všechny překážky jsou bez účinku, poslouchej intuici, uvolni vnitřní duši a uteč tradicím
protože když vyčerpáme síly, holky valí bez toho. Nemůžeš věřit tomu jak to válíme.
Pal to dokud to není spálený. Otáčej to dokud to není otočený. Zlobte vy ze severu, západu, východu i jihu.

Refrén:

Všichni, všichni, pojďte na to
buďte hloupí,
Pusťte to, pusťte to, pusťte to
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Yeah

ztrácím kontrolu nad svým tělem a duší.
Nehýbejte se tak rychle, lidi uberte.
Nechoď dopředu prostě do toho skoč.
Všichni jste jedno tělo, na dva kusy.
Zadrhujte a buďte hloupí.
Všichni po mě chcete lidi abych prošel skrz.
Krok za krokem, jako byste byli malý dítě.
Kousek po kousku s novým řešením.
Bořte hranice, bez klamů.
Ten pocit je nepřekonatelný a to je jak s tím hýbeme.

Refrén:

Všichni, všichni, pojďte na to
buďte hloupí,
Pusťte to, pusťte to, pusťte to
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Yeah

Jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a …

Tak pojďte všichni, udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady)
udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady)
udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady) ow ow ow

yayayayayayayayayayaya

Chyťme tu nemoc, jak to má být.
U brány, každýho rozcvičíme.
Tak teď uvolni svou mysl.
Budeš zkoušet to cvičení a rozhýbeš svůj hřbet.
Trhejte hlavou jako byste měli epilepsii, ve svým klubu, ve svým Bentley.
Buďte hluční a zlí.
Budete dělat další pomalé pohyby hlavou.
No tak nic neopravuj, buďmě těhotní a hektičtí.

Refrén:

Všichni, všichni, pojďte na to
buďte hloupí,
Pusťte to, pusťte to, pusťte to
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady. Pojďme to spustit,  pojďme to spustit tady.
Yeah

udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady)
udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady)
udělejte woohoo
udělejte woohoo(tady) ow ow ow

yayayayayayayayayayaya


Jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a jede jede a …

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh