Wings

BIRDY

Originální text

Sunlight comes creeping in
Illuminates our skin
We watched the day go by
Stories of what we did
It made me think of you
It made me think of you

Under a trillion stars
We danced on top of cars
Took pictures of the state
So far from where we are
They made me think of you
They made me think of you

Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly
For the rest of our lives

I'm in the foreign state
My thoughts they've slipped away
My words are leaving me
They caught an airplane
Because I thought of you
Just for the thought of you

Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly

Oh damn these walls
In the moment we're ten feet tall
And how you told me after it all
We'd remember tonight
For the rest of our lives

If these wings could fly

Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly

Oh damn these walls
In the moment we're ten feet tall
And how you told me after it all
We'd remember tonight
For the rest of our lives

Český překlad

Sluneční světlo se plíží dovnitř
Osvětluje naši pokožku
Dívali jsme se na předchozí den
Příběhy o tom, co jsme udělali
Nutily mě myslet na tebe
Nutily mě myslet na tebe

Pod trilionem hvězd
Jsme tančili na vrcholu vozů
Fotili obrázky států,
Tak vzdálených od těch, ve kterých jsme dnes
Nutily mě myslet na tebe
Nutily mě myslet na tebe

Oh světla zhasínají
V momentě jsme ztraceni a nalezeni
Já chci jen být po tvém boku
Pokud by tahle křídla mohla létat
Po zbytek našich životů

Jsem ve zvláštním stavu
Mé myšlenky se vytratily
Má slova mě opouští
Chytily letadlo
Protože jsem myslela na tebe
Jen kvůli myšlence na tebe

Oh světla zhasínají
v momentě jsme ztraceni a nalezeni
já chci jen být po tvém boku
Pokud by tahle křídla mohla létat

Oh tyhle zatracené zdi.
V momentě jsme deset stop vysocí
A jak jsi mi po tom všem řekl
Dnešní noc bychom si měli pamatovat
Po zbytek našich životů

Pokud by tahle křídla mohla létat

Oh světla zhasínají
v momentě jsme ztraceni a nalezeni
já chci jen být po tvém boku
Pokud by tahle křídla mohla létat

Oh tyhle zatracené zdi.
V momentě jsme deset stop vysocí
A jak jsi mi po tom všem řekl
Dnešní noc bychom si měli pamatovat
Po zbytek našich životů

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh