Sweet Dreams

BEYONCE

Originální text

Turn the lights on

Every night I rush to my bed
With hopes that maybe I'll get a chance to see you
When I close my eyes I'm going out of my head
Lost in a fairytale, can you hold my hands and be my guide?

Clouds filled with stars cover the skies
And I hope it rains, you're the perfect lullaby
What kinda dream is this?

You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)

Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your love's too good to be true
(Turn the lights on)

My guilty pleasure, I ain't going no where
Baby long as you're here I'll be floating on air
'Cause you're my

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)

I mention you when I say my prayers
I wrap you around all of my thoughts
Boy you're my temporary high

I wish that when I wake up you're there
To wrap your arms around me for real
And tell me you'll stay by side

Clouds filled with stars cover the skies
And I hope it rains, you're the perfect lullaby
What kinda dream is this?

You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)

Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your love's too good to be true
(Turn the lights on)

My guilty pleasure, I ain't going no where
Baby long as you're here I'll be floating on air
'Cause you're my

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)

Tattoo your name across my heart so it will remain
Not even death can make us part
What kind of dream is this?

You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)

Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your love's too good to be true
(Turn the lights on)

My guilty pleasure, I ain't going no where
Baby long as you're here I'll be floating on air
'Cause you're my

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I don't wanna wake up from you
(Turn the lights on)
Either way I don't wanna wake up from you

Český překlad

Rozsviťte světla

Každou noc spěchám do postele
S nadějí, že možná budu mít šanci Tě vidět
Když zavřu oči, odcházím z mé hlavy
Ztracena v pohádce, můžeš mě držet za ruce a být můj průvodce?

Mraky plné hvězd pokrývají oblohu
A já doufám, že bude pršet, jsi dokonalou ukolébavkou
Co je tohle za sen?

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)

Sladký sen nebo krásná noční můra
Někdo mě štípněte, tvoje láska je příliš dobrá na to, aby byla opravdová
(Rozsviťte světla)

Mé provinilé potěšení, nehnu se odtud
Zlato, dokud tu budeš, budu se vznášet na vzduchu
Protože jsi můj

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)

Zmíním tě, když se modlím
Omotám tě okolo všech mých myšlenek
Chlapče, jsi mou prozatímní výšinou

Přeju si, abys tu byl, když se probudím
Abys mne doopravdy obejmul
A řekl mi, že zůstaneš po mém boku

Mraky plné hvězd pokrývají oblohu
A já doufám, že bude pršet, jsi dokonalou ukolébavkou
Co je tohle za sen?

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)

Sladký sen nebo krásná noční můra
Někdo mě štípněte, tvoje láska je příliš dobrá na to, aby byla opravdová
(Rozsviťte světla)

Mé provinilé potěšení, nehnu se odtud
Zlato, dokud tu budeš, budu se vznášet na vzduchu
Protože jsi můj

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)

Na mé srdce vytetuj své jméno, aby tam zůstalo
Ani smrt nás nerozdělí
Co je tohle za sen?

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)

Sladký sen nebo krásná noční můra
Někdo mě štípněte, tvoje láska je příliš dobrá na to, aby byla opravdová
(Rozsviťte světla)

Mé provinilé potěšení, nehnu se odtud
Zlato, dokud tu budeš, budu se vznášet na vzduchu
Protože jsi můj

Mohl bys být sladkým snem nebo krásnou noční můrou
Tak či onak, nechci se z tebe probudit
 (Rozsviťte světla)
Tak či onak, nechci se z tebe probudit

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh