Things We Lost In The Fire

BASTILLE

Originální text

Things we lost to the flames
Things we'll never see again
All that we've amassed
Sits before us, shattered into ash

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

We sat and made a list
Of all the things that we had
Down the backs of table tops
Ticket stubs and your diaries

I read them all one day
When loneliness came and you were away
Oh they told me nothing new,
But I love to read the words you used

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

I was the match and you were the rock
Maybe we started this fire
We sat apart and watched
All we had burned on the pyre

(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now
(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

Do you understand that we will never be the same again?
Do you understand that we will never be the same again?
The future's in our hands and we will never be the same again
The future's in our hands and we will never be the same again

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

These are the things, the things we lost
These are the things we lost in the fire fire fire

Flames – they licked the walls
Tenderly they turned to dust all that I adore 

Český překlad

Věci, které jsme ztratili v plamenech
Věci, které už nikdy neuvidíme
Všechno to, co jsme nahromadili
Leží před námi roztříštěno v popel

Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni
Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni

Sedli jsme si a sepsali seznam
Všech věcí, které jsme měli
Na druhou stranu stolní desky
Útržek vstupenky a tvoje deníky

Jednou jsem je všechny přečetl
Když přišla osamělost a ty jsi byla pryč
Neřekly mi nic nového
Ale rád čtu slova, která jsi použila

Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni
Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni

Já byl ta zápalka a ty ten kámen
Možná jsme tenhle oheň začali
Seděli jsme stranou, každý zvlášť, a pozorovali
Vše, co jsme pálili na hranici

(Říkala jsi) že jsme se narodili bez ničeho
A to si piš, že teď nemáme nic
(Říkala jsi že) jsme se narodili bez ničeho
A to si piš, že teď nemáme nic

Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni
Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni

Chápeš, že už nikdy nebudeme stejní?
Chápeš, že už nikdy nebudeme stejní?
Budoucnost je v našich rukách, a my nikdy nebudeme stejní
Budoucnost je v našich rukách, a my nikdy nebudeme stejní

Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni
Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni

Tohle jsou věci, věci, které jsme ztratili
Věci, o které jsme přišli v ohni ohni ohni

Plameny olizovaly zdi
Něžně obrátily v prach vše, co jsem zbožňoval

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh